Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਘਰੁ
Rāg ṯilang mėhlā 1 gẖar 1
Raag Tilang, First Mehl, First House:

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.
One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਿ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ
Yak araj gufṯam pes ṯo ḏar gos kun karṯār.
I offer this one prayer to You; please listen to it, O Creator Lord.

ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ ॥੧॥
Hakā Kabīr karīm ṯū be▫aib parvarḏagār. ||1||
You are true, great, merciful and spotless, O Cherisher Lord. ||1||

ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ
Ḏunī▫ā mukāme fānī ṯėhkīk ḏil ḏānī.
The world is a transitory place of mortality - know this for certain in your mind.

ਮਮ ਸਰ ਮੂਇ ਅਜਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤਹ ਦਿਲ ਹੇਚਿ ਦਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Mam sar mū▫e ajrā▫īl girafṯėh ḏil hecẖ na ḏānī. ||1|| rahā▫o.
Azraa-eel, the Messenger of Death, has caught me by the hair on my head, and yet, I do not know it at all in my mind. ||1||Pause||

ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ
Jan pisar paḏar birāḏarāʼn kas nes ḏasṯaʼngīr.
Spouse, children, parents and siblings - none of them will be there to hold your hand.

ਆਖਿਰ ਬਿਅਫਤਮ ਕਸ ਦਾਰਦ ਚੂੰ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ ॥੨॥
Ākẖir bi▫afṯam kas na ḏāraḏ cẖūʼn savaḏ ṯakbīr. ||2||
And when at last I fall, and the time of my last prayer has come, there shall be no one to rescue me. ||2||

ਸਬ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ
Sab roj gasṯam ḏar havā karḏem baḏī kẖi▫āl.
Night and day, I wandered around in greed, contemplating evil schemes.

ਗਾਹੇ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ ॥੩॥
Gāhe na nekī kār karḏam mam īʼn cẖinī ahvāl. ||3||
I never did good deeds; this is my condition. ||3||

ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੁ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜਰ ਬੇਬਾਕ
Baḏbakẖaṯ ham cẖo bakẖīl gāfil benajar bebāk.
I am unfortunate, miserly, negligent, shameless and without the Fear of God.

ਨਾਨਕ ਬੁਗੋਯਦ ਜਨੁ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ ॥੪॥੧॥
Nānak bugoyaḏ jan ṯurā ṯere cẖākrāʼn pā kẖāk. ||4||1||
Says Nanak, I am Your humble servant, the dust of the feet of Your slaves. ||4||1||

ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਘਰੁ
Ŧilang mėhlā 1 gẖar 2
Tilang, First Mehl, Second House:

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ
Bẖa▫o ṯerā bẖāʼng kẖalṛī merā cẖīṯ.
The Fear of You, O Lord God, is my marijuana; my consciousness is the pouch which holds it.

ਮੈ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤੁ
Mai ḏevānā bẖa▫i▫ā aṯīṯ.
I have become an intoxicated hermit.

ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਭੂਖ
Kar kāsā ḏarsan kī bẖūkẖ.
My hands are my begging bowl; I am so hungry for the Blessed Vision of Your Darshan.

ਮੈ ਦਰਿ ਮਾਗਉ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੧॥
Mai ḏar māga▫o nīṯā nīṯ. ||1||
I beg at Your Door, day after day. ||1||

ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ
Ŧa▫o ḏarsan kī kara▫o samā▫e.
I long for the Blessed Vision of Your Darshan.

ਮੈ ਦਰਿ ਮਾਗਤੁ ਭੀਖਿਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Mai ḏar māgaṯ bẖīkẖi▫ā pā▫e. ||1|| rahā▫o.
I am a beggar at Your Door - please bless me with Your charity. ||1||Pause||

ਕੇਸਰਿ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗਮੈ ਹਰਣਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜ੍ਹ੍ਹਣਾ
Kesar kusam mirgamai harṇā sarab sarīrī cẖaṛĥṇā.
Saffron, flowers, musk oil and gold embellish the bodies of all.

ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਤਿ ਇਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲੁ ਕਰਣਾ ॥੨॥
Cẖanḏan bẖagṯā joṯ inehī sarbe parmal karṇā. ||2||
The Lord's devotees are like sandalwood, which imparts its fragrance to everyone. ||2||

ਘਿਅ ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੈ ਕੋਇ
Gẖi▫a pat bẖāʼndā kahai na ko▫e.
No one says that ghee or silk are polluted.

ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਵਰਨ ਮਹਿ ਹੋਇ
Aisā bẖagaṯ varan mėh ho▫e.
Such is the Lord's devotee, no matter what his social status is.

ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਨਿਵੇ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ
Ŧerai nām nive rahe liv lā▫e.
Those who bow in reverence to the Naam, the Name of the Lord, remain absorbed in Your Love.

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਦਰਿ ਭੀਖਿਆ ਪਾਇ ॥੩॥੧॥੨॥
Nānak ṯin ḏar bẖīkẖi▫ā pā▫e. ||3||1||2||
Nanak begs for charity at their door. ||3||1||2||

ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਘਰੁ
Ŧilang mėhlā 1 gẖar 3
Tilang, First Mehl, Third House:

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਬਿ ਰੰਗਾਏ
Ih ṯan mā▫i▫ā pāhi▫ā pi▫āre līṯ▫ṛā lab rangā▫e.
This body fabric is conditioned by Maya, O beloved; this cloth is dyed in greed.

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits