Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਧਨ ਪਿਰਹਿ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਸੁਆਮੀ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ
Ḏẖan pirėh melā ho▫e su▫āmī āp parabẖ kirpā kare.
The soul-bride meets her Husband Lord, when the Lord Master Himself showers His favor upon her.

ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗਿ ਪਿਰ ਕੈ ਸਾਤ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ
Sejā suhāvī sang pir kai sāṯ sar amriṯ bẖare.
Her bed is decorated in the company of her Beloved, and her seven pools are filled with ambrosial nectar.

ਕਰਿ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸਾਚੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਿ ਗੁਣ ਗਾਵਓ
Kar ḏa▫i▫ā ma▫i▫ā ḏa▫i▫āl sācẖe sabaḏ mil guṇ gāva▫o.
Be kind and compassionate to me, O Merciful True Lord, that I may obtain the Word of the Shabad, and sing Your Glorious Praises.

ਨਾਨਕਾ ਹਰਿ ਵਰੁ ਦੇਖਿ ਬਿਗਸੀ ਮੁੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਓ ॥੧॥
Nānkā har var ḏekẖ bigsī munḏẖ man omāha▫o. ||1||
O Nanak, gazing upon her Husband Lord, the soul-bride is delighted, and her mind is filled with joy. ||1||

ਮੁੰਧ ਸਹਜਿ ਸਲੋਨੜੀਏ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਮ
Munḏẖ sahj salonṛī▫e ik parem binanṯī rām.
O bride of natural beauty, offer your loving prayers to the Lord.

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਮਿ ਰਾਤੀ ਰਾਮ
Mai man ṯan har bẖāvai parabẖ sangam rāṯī rām.
The Lord is pleasing to my mind and body; I am intoxicated in my Lord God's Company.

ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਾਤੀ ਹਰਿ ਬਿਨੰਤੀ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਕੈ ਸੁਖਿ ਵਸੈ
Parabẖ parem rāṯī har binanṯī nām har kai sukẖ vasai.
Imbued with the Love of God, I pray to the Lord, and through the Lord's Name, I abide in peace.

ਤਉ ਗੁਣ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣਹਿ ਗੁਣਹ ਵਸਿ ਅਵਗਣ ਨਸੈ
Ŧa▫o guṇ pacẖẖāṇėh ṯā parabẖ jāṇėh guṇah vas avgaṇ nasai.
If you recognize His Glorious Virtues, then you shall come to know God; thus virtue shall dwell in you, and sin shall run away.

ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਰਹਿ ਸਾਕਾ ਕਹਣਿ ਸੁਨਣਿ ਧੀਜਏ
Ŧuḏẖ bājẖ ik ṯil rėh na sākā kahaṇ sunaṇ na ḏẖīj▫e.
Without You, I cannot survive, even for an instant; by merely talking and listening about You, I am not satisfied.

ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਿ ਪੁਕਾਰੇ ਰਸਨ ਰਸਿ ਮਨੁ ਭੀਜਏ ॥੨॥
Nānkā pari▫o pari▫o kar pukāre rasan ras man bẖīj▫e. ||2||
Nanak proclaims, "O Beloved, O Beloved!" His tongue and mind are drenched with the Lord's sublime essence. ||2||

ਸਖੀਹੋ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ
Sakẖīho sahelṛīho merā pir vaṇjārā rām.
O my companions and friends, my Husband Lord is the merchant.

ਹਰਿ ਨਾਮੋੁ ਵਣੰਜੜਿਆ ਰਸਿ ਮੋਲਿ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ
Har nāmo vaṇanjṛi▫ā ras mol apārā rām.
I have purchased the Lord's Name; its sweetness and value are unlimited.

ਮੋਲਿ ਅਮੋਲੋ ਸਚ ਘਰਿ ਢੋਲੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੁੰਧ ਭਲੀ
Mol amolo sacẖ gẖar dẖolo parabẖ bẖāvai ṯā munḏẖ bẖalī.
His value is invaluable; the Beloved dwells in His true home. If it is pleasing to God, then He blesses His bride.

ਇਕਿ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੈ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਹਉ ਪੁਕਾਰੀ ਦਰਿ ਖਲੀ
Ik sang har kai karahi ralī▫ā ha▫o pukārī ḏar kẖalī.
Some enjoy sweet pleasures with the Lord, while I stand crying at His door.

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸ੍ਰੀਧਰ ਆਪਿ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਏ
Karaṇ kāraṇ samrath sarīḏẖar āp kāraj sār▫e.
The Creator, the Cause of causes, the All-powerful Lord Himself arranges our affairs.

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਬਦੁ ਅਭ ਸਾਧਾਰਏ ॥੩॥
Nānak naḏrī ḏẖan sohagaṇ sabaḏ abẖ sāḏẖār▫e. ||3||
O Nanak, blessed is the soul-bride, upon whom He casts His Glance of Grace; she enshrines the Word of the Shabad in her heart. ||3||

ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲੜਾ ਪ੍ਰਭ ਆਇਅੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ
Ham gẖar sācẖā sohilṛā parabẖ ā▫i▫aṛe mīṯā rām.
In my home, the true songs of rejoicing resound; the Lord God, my Friend, has come to me.

ਰਾਵੇ ਰੰਗਿ ਰਾਤੜਿਆ ਮਨੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ ਰਾਮ
Rāve rang rāṯ▫ṛi▫ā man lī▫aṛā ḏīṯā rām.
He enjoys me, and imbued with His Love, I have captivated His heart, and given mine to Him.

ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਦੀਆ ਹਰਿ ਵਰੁ ਲੀਆ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਵਏ
Āpṇā man ḏī▫ā har var lī▫ā ji▫o bẖāvai ṯi▫o rāv▫e.
I gave my mind, and obtained the Lord as my Husband; as it pleases His Will, He enjoys me.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਪਿਰ ਆਗੈ ਸਬਦਿ ਸਭਾਗੈ ਘਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਪਾਵਏ
Ŧan man pir āgai sabaḏ sabẖāgai gẖar amriṯ fal pāv▫e.
I have placed my body and mind before my Husband Lord, and through the Shabad, I have been blessed. Within the home of my own self, I have obtained the ambrosial fruit.

ਬੁਧਿ ਪਾਠਿ ਪਾਈਐ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈਐ ਭਾਇ ਮਿਲੈ ਮਨਿ ਭਾਣੇ
Buḏẖ pāṯẖ na pā▫ī▫ai baho cẖaṯurā▫ī▫ai bẖā▫e milai man bẖāṇe.
He is not obtained by intellectual recitation or great cleverness; only by love does the mind obtain Him.

ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਹਮ ਨਾਹੀ ਲੋਕਾਣੇ ॥੪॥੧॥
Nānak ṯẖākur mīṯ hamāre ham nāhī lokāṇe. ||4||1||
O Nanak, the Lord Master is my Best Friend; I am not an ordinary person. ||4||1||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ
Āsā mėhlā 1.
Aasaa, First Mehl:

ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ
Anhaḏo anhaḏ vājai ruṇ jẖuṇkāre rām.
The unstruck melody of the sound current resounds with the vibrations of the celestial instruments.

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ
Merā mano merā man rāṯā lāl pi▫āre rām.
My mind, my mind is imbued with the Love of my Darling Beloved.

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ
An▫ḏin rāṯā man bairāgī sunn mandal gẖar pā▫i▫ā.
Night and day, my detached mind remains absorbed in the Lord, and I obtain my home in the profound trance of the celestial void.

ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ
Āḏ purakẖ aprampar pi▫ārā saṯgur alakẖ lakẖā▫i▫ā.
The True Guru has revealed to me the Primal Lord, the Infinite, my Beloved, the Unseen.

ਆਸਣਿ ਬੈਸਣਿ ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਿਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਵੀਚਾਰੇ
Āsaṇ baisaṇ thir nārā▫iṇ ṯiṯ man rāṯā vīcẖāre.
The Lord's posture and His seat are permanent; my mind is absorbed in reflective contemplation upon Him.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ॥੧॥
Nānak nām raṯe bairāgī anhaḏ ruṇ jẖuṇkāre. ||1||
O Nanak, the detached ones are imbued with His Name, the unstruck melody, and the celestial vibrations. ||1||

ਤਿਤੁ ਅਗਮ ਤਿਤੁ ਅਗਮ ਪੁਰੇ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜਾਈਐ ਰਾਮ
Ŧiṯ agam ṯiṯ agam pure kaho kiṯ biḏẖ jā▫ī▫ai rām.
Tell me, how can I reach that unreachable, that unreachable city?

ਸਚੁ ਸੰਜਮੋ ਸਾਰਿ ਗੁਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ
Sacẖ sanjamo sār guṇā gur sabaḏ kamā▫ī▫ai rām.
By practicing truthfulness and self-restraint, by contemplating His Glorious Virtues, and living the Word of the Guru's Shabad.

ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਨਿਜ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ
Sacẖ sabaḏ kamā▫ī▫ai nij gẖar jā▫ī▫ai pā▫ī▫ai guṇī niḏẖānā.
Practicing the True Word of the Shabad, one comes to the home of his own inner being, and obtains the treasure of virtue.

ਤਿਤੁ ਸਾਖਾ ਮੂਲੁ ਪਤੁ ਨਹੀ ਡਾਲੀ ਸਿਰਿ ਸਭਨਾ ਪਰਧਾਨਾ
Ŧiṯ sākẖā mūl paṯ nahī dālī sir sabẖnā parḏẖānā.
He has no stems, roots, leaves or branches, but He is the Supreme Lord over the heads of all.

ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੰਜਮ ਥਾਕੀ ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ
Jap ṯap kar kar sanjam thākī haṯẖ nigrahi nahī pā▫ī▫ai.
Practicing intensive meditation, chanting and self-discipline, people have grown weary; stubbornly practicing these rituals, they still have not found Him.

ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈਐ ॥੨॥
Nānak sahj mile jagjīvan saṯgur būjẖ bujẖā▫ī▫ai. ||2||
O Nanak, through spiritual wisdom, the Lord, the Life of the world, is met; the True Guru imparts this understanding. ||2||

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੁ ਤਿਤੁ ਰਤਨ ਘਣੇਰੇ ਰਾਮ
Gur sāgro raṯnāgar ṯiṯ raṯan gẖaṇere rām.
The Guru is the ocean, the mountain of jewels, overflowing with jewels.

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits