Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ਕਰਿ ਰਹੇ ਮਨਿ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ
Sahas si▫āṇap kar rahe man korai rang na ho▫e.
Thousands of clever mental tricks have been tried, but still, the raw and undisciplined mind does not absorb the Color of the Lord's Love.

ਕੂੜਿ ਕਪਟਿ ਕਿਨੈ ਪਾਇਓ ਜੋ ਬੀਜੈ ਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥
Kūṛ kapat kinai na pā▫i▫o jo bījai kẖāvai so▫e. ||3||
By falsehood and deception, none have found Him. Whatever you plant, you shall eat. ||3||

ਸਭਨਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਰਾਸਿ
Sabẖnā ṯerī ās parabẖ sabẖ jī▫a ṯere ṯūʼn rās.
O God, You are the Hope of all. All beings are Yours; You are the Wealth of all.

ਪ੍ਰਭ ਤੁਧਹੁ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਦਰਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਸਾਬਾਸਿ
Parabẖ ṯuḏẖhu kẖālī ko nahī ḏar gurmukẖā no sābās.
O God, none return from You empty-handed; at Your Door, the Gurmukhs are praised and acclaimed.

ਬਿਖੁ ਭਉਜਲ ਡੁਬਦੇ ਕਢਿ ਲੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੧॥੬੫॥
Bikẖ bẖa▫ojal dubḏe kadẖ lai jan Nānak kī arḏās. ||4||1||65||
In the terrifying world-ocean of poison, people are drowning-please lift them up and save them! This is servant Nanak's humble prayer. ||4||1||65||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ
Sirīrāg mėhlā 4.
Siree Raag, Fourth Mehl:

ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਮੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸੁ
Nām milai man ṯaripaṯ▫ī▫ai bin nāmai ḏẖarig jīvās.
Receiving the Naam, the mind is satisfied; without the Naam, life is cursed.

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਜਣੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਮੈ ਦਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਣਤਾਸੁ
Ko▫ī gurmukẖ sajaṇ je milai mai ḏase parabẖ guṇṯās.
If I meet the Gurmukh, my Spiritual Friend, he will show me God, the Treasure of Excellence.

ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
Ha▫o ṯis vitahu cẖa▫o kẖannī▫ai mai nām kare pargās. ||1||
I am every bit a sacrifice to one who reveals to me the Naam. ||1||

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ
Mere parīṯamā ha▫o jīvā nām ḏẖi▫ā▫e.
O my Beloved, I live by meditating on Your Name.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਣੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Bin nāvai jīvaṇ nā thī▫ai mere saṯgur nām driṛ▫ā▫e. ||1|| rahā▫o.
Without Your Name, my life does not even exist. My True Guru has implanted the Naam within me. ||1||Pause||

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ
Nām amolak raṯan hai pūre saṯgur pās.
The Naam is a Priceless Jewel; it is with the Perfect True Guru.

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਗਿਆ ਕਢਿ ਰਤਨੁ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਸਿ
Saṯgur sevai lagi▫ā kadẖ raṯan ḏevai pargās.
When one is enjoined to serve the True Guru, He brings out this Jewel and bestows this enlightenment.

ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥੨॥
Ḏẖan vadbẖāgī vad bẖāgī▫ā jo ā▫e mile gur pās. ||2||
Blessed, and most fortunate of the very fortunate, are those who come to meet the Guru. ||2||

ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਭੇਟਿਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਸਿ ਕਾਲ
Jinā saṯgur purakẖ na bẖeti▫o se bẖāghīṇ vas kāl.
Those who have not met the Primal Being, the True Guru, are most unfortunate, and are subject to death.

ਓਇ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਅਹਿ ਵਿਚਿ ਵਿਸਟਾ ਕਰਿ ਵਿਕਰਾਲ
O▫e fir fir jon bẖavā▫ī▫ah vicẖ vistā kar vikrāl.
They wander in reincarnation over and over again, as the most disgusting maggots in manure.

ਓਨਾ ਪਾਸਿ ਦੁਆਸਿ ਭਿਟੀਐ ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥੩॥
Onā pās ḏu▫ās na bẖitī▫ai jin anṯar kroḏẖ cẖandāl. ||3||
Do not meet with, or even approach those people, whose hearts are filled with horrible anger. ||3||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਵਹਿ ਆਇ
Saṯgur purakẖ amriṯ sar vadbẖāgī nāvėh ā▫e.
The True Guru, the Primal Being, is the Pool of Ambrosial Nectar. The very fortunate ones come to bathe in it.

ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਰੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ
Un janam janam kī mail uṯrai nirmal nām driṛ▫ā▫e.
The filth of many incarnations is washed away, and the Immaculate Naam is implanted within.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੪॥੨॥੬੬॥
Jan Nānak uṯam paḏ pā▫i▫ā saṯgur kī liv lā▫e. ||4||2||66||
Servant Nanak has obtained the most exalted state, lovingly attuned to the True Guru. ||4||2||66||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ
Sirīrāg mėhlā 4.
Siree Raag, Fourth Mehl:

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਵਿਥਰਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ
Guṇ gāvā guṇ vithrā guṇ bolī merī mā▫e.
I sing His Glories, I describe His Glories, I speak of His Glories, O my mother.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਜਣੁ ਗੁਣਕਾਰੀਆ ਮਿਲਿ ਸਜਣ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ
Gurmukẖ sajaṇ guṇkārī▫ā mil sajaṇ har guṇ gā▫e.
The Gurmukhs, my spiritual friends, bestow virtue. Meeting with my spiritual friends, I sing the Glorious Praises of the Lord.

ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਮਿਲਿ ਬੇਧਿਆ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥
Hīrai hīr mil beḏẖi▫ā rang cẖalūlai nā▫e. ||1||
The Diamond of the Guru has pierced the diamond of my mind, which is now dyed in the deep crimson color of the Name. ||1||

ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਮਨਿ ਹੋਇ
Mere govinḏā guṇ gāvā ṯaripaṯ man ho▫e.
O my Lord of the Universe, singing Your Glorious Praises, my mind is satisfied.

ਅੰਤਰਿ ਪਿਆਸ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰੁ ਤੁਸਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Anṯar pi▫ās har nām kī gur ṯus milāvai so▫e. ||1|| rahā▫o.
Within me is the thirst for the Lord's Name; may the Guru, in His Pleasure, grant it to me. ||1||Pause||

ਮਨੁ ਰੰਗਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ
Man rangahu vadbẖāgīho gur ṯuṯẖā kare pasā▫o.
Let your minds be imbued with His Love, O blessed and fortunate ones. By His Pleasure, the Guru bestows His Gifts.

ਗੁਰੁ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਉ
Gur nām driṛ▫ā▫e rang si▫o ha▫o saṯgur kai bal jā▫o.
The Guru has lovingly implanted the Naam, the Name of the Lord, within me; I am a sacrifice to the True Guru.

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
Bin saṯgur har nām na labẖ▫ī lakẖ kotī karam kamā▫o. ||2||
Without the True Guru, the Name of the Lord is not found, even though people may perform hundreds of thousands, even millions of rituals. ||2||

ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾ ਮਿਲੈ ਘਰਿ ਬੈਠਿਆ ਨਿਕਟਿ ਨਿਤ ਪਾਸਿ
Bin bẖāgā saṯgur nā milai gẖar baiṯẖi▫ā nikat niṯ pās.
Without destiny, the True Guru is not found, even though He sits within the home of our own inner being, always near and close at hand.

ਅੰਤਰਿ ਅਗਿਆਨ ਦੁਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਵਿਚਿ ਪੜਦਾ ਦੂਰਿ ਪਈਆਸਿ
Anṯar agi▫ān ḏukẖ bẖaram hai vicẖ paṛ▫ḏā ḏūr pa▫ī▫ās.
There is ignorance within, and the pain of doubt, like a separating screen.

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹੁ ਬੂਡਾ ਬੇੜੀ ਪਾਸਿ ॥੩॥
Bin saṯgur bẖete kancẖan nā thī▫ai manmukẖ lohu būdā beṛī pās. ||3||
Without meeting with the True Guru, no one is transformed into gold. The self-willed manmukh sinks like iron, while the boat is very close. ||3||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਹਰਿ ਨਾਵ ਹੈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਚੜਿਆ ਜਾਇ
Saṯgur bohith har nāv hai kiṯ biḏẖ cẖaṛi▫ā jā▫e.
The Boat of the True Guru is the Name of the Lord. How can we climb on board?

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਵਿਚਿ ਬੋਹਿਥ ਬੈਠਾ ਆਇ
Saṯgur kai bẖāṇai jo cẖalai vicẖ bohith baiṯẖā ā▫e.
One who walks in harmony with the True Guru's Will comes to sit in this Boat.

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥
Ḏẖan ḏẖan vadbẖāgī nānkā jinā saṯgur la▫e milā▫e. ||4||3||67||
Blessed, blessed are those very fortunate ones, O Nanak, who are united with the Lord through the True Guru. ||4||3||67||

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits