Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਮੁੰਧੇ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ
Munḏẖe kūṛ muṯẖī kūṛi▫ār.
O woman, the false ones are being cheated by falsehood.

ਪਿਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Pir parabẖ sācẖā sohṇā pā▫ī▫ai gur bīcẖār. ||1|| rahā▫o.
God is your Husband; He is Handsome and True. He is obtained by reflecting upon the Guru. ||1||Pause||

ਮਨਮੁਖਿ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਈ ਤਿਨ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ
Manmukẖ kanṯ na pacẖẖāṇ▫ī ṯin ki▫o raiṇ vihā▫e.
The self-willed manmukhs do not recognize their Husband Lord; how will they spend their life-night?

ਗਰਬਿ ਅਟੀਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ
Garab atī▫ā ṯarisnā jalėh ḏukẖ pāvahi ḏūjai bẖā▫e.
Filled with arrogance, they burn with desire; they suffer in the pain of the love of duality.

ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ
Sabaḏ raṯī▫ā sohāgaṇī ṯin vicẖahu ha▫umai jā▫e.
The happy soul-brides are attuned to the Shabad; their egotism is eliminated from within.

ਸਦਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥੨॥
Saḏā pir rāvėh āpṇā ṯinā sukẖe sukẖ vihā▫e. ||2||
They enjoy their Husband Lord forever, and their life-night passes in the most blissful peace. ||2||

ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਿਰ ਮੁਤੀਆ ਪਿਰਮੁ ਪਾਇਆ ਜਾਇ
Gi▫ān vihūṇī pir muṯī▫ā piram na pā▫i▫ā jā▫e.
She is utterly lacking in spiritual wisdom; she is abandoned by her Husband Lord. She cannot obtain His Love.

ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧੇਰੁ ਹੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਦੇਖੇ ਭੁਖ ਜਾਇ
Agi▫ān maṯī anḏẖer hai bin pir ḏekẖe bẖukẖ na jā▫e.
In the darkness of intellectual ignorance, she cannot see her Husband, and her hunger does not depart.

ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਮੈ ਪਿਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ
Āvhu milhu sahelīho mai pir ḏeh milā▫e.
Come and meet with me, my sister soul-brides, and unite me with my Husband.

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥
Pūrai bẖāg saṯgur milai pir pā▫i▫ā sacẖ samā▫e. ||3||
She who meets the True Guru, by perfect good fortune, finds her Husband; she is absorbed in the True One. ||3||

ਸੇ ਸਹੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ
Se sahī▫ā sohāgaṇī jin ka▫o naḏar kare▫i.
Those upon whom He casts His Glance of Grace become His happy soul-brides.

ਖਸਮੁ ਪਛਾਣਹਿ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਇ
Kẖasam pacẖẖāṇėh āpṇā ṯan man āgai ḏe▫e.
One who recognizes her Lord and Master places her body and mind in offering before Him.

ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦੂਰਿ ਕਰੇਇ
Gẖar var pā▫i▫ā āpṇā ha▫umai ḏūr kare▫i.
Within her own home, she finds her Husband Lord; her egotism is dispelled.

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇਇ ॥੪॥੨੮॥੬੧॥
Nānak sobẖāvanṯī▫ā sohāgaṇī an▫ḏin bẖagaṯ kare▫i. ||4||28||61||
O Nanak, the happy soul-brides are embellished and exalted; night and day they are absorbed in devotional worship. ||4||28||61||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ
Sirīrāg mėhlā 3.
Siree Raag, Third Mehl:

ਇਕਿ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ ਹਉ ਕੈ ਦਰਿ ਪੂਛਉ ਜਾਇ
Ik pir rāvėh āpṇā ha▫o kai ḏar pūcẖẖa▫o jā▫e.
Some enjoy their Husband Lord; unto whose door should I go to ask for Him?

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਭਾਉ ਕਰਿ ਮੈ ਪਿਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ
Saṯgur sevī bẖā▫o kar mai pir ḏeh milā▫e.
I serve my True Guru with love, that He may lead me to Union with my Husband Lord.

ਸਭੁ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਕਿਸੁ ਨੇੜੈ ਕਿਸੁ ਦੂਰਿ
Sabẖ upā▫e āpe vekẖai kis neṛai kis ḏūr.
He created all, and He Himself watches over us. Some are close to Him, and some are far away.

ਜਿਨਿ ਪਿਰੁ ਸੰਗੇ ਜਾਣਿਆ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥
Jin pir sange jāṇi▫ā pir rāve saḏā haḏūr. ||1||
She who knows her Husband Lord to be always with her, enjoys His Constant Presence. ||1||

ਮੁੰਧੇ ਤੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ
Munḏẖe ṯū cẖal gur kai bẖā▫e.
O woman, you must walk in harmony with the Guru's Will.

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਵਹਿ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
An▫ḏin rāvėh pir āpṇā sėhje sacẖ samā▫e. ||1|| rahā▫o.
Night and day, you shall enjoy your Husband, and you shall intuitively merge into the True One. ||1||Pause||

ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰਿ
Sabaḏ raṯī▫ā sohāgaṇī sacẖai sabaḏ sīgār.
Attuned to the Shabad, the happy soul-brides are adorned with the True Word of the Shabad.

ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਨਿ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ
Har var pā▫in gẖar āpṇai gur kai heṯ pi▫ār.
Within their own home, they obtain the Lord as their Husband, with love for the Guru.

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਵੈ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ
Sej suhāvī har rang ravai bẖagaṯ bẖare bẖandār.
Upon her beautiful and cozy bed, she enjoys the Love of her Lord. She is overflowing with the treasure of devotion.

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥
So parabẖ parīṯam man vasai jė sabẖsai ḏe▫e aḏẖār. ||2||
That Beloved God abides in her mind; He gives His Support to all. ||2||

ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹਨਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ
Pir sālāhan āpṇā ṯin kai ha▫o saḏ balihārai jā▫o.
I am forever a sacrifice to those who praise their Husband Lord.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਸਿਰੁ ਦੇਈ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ
Man ṯan arpī sir ḏe▫ī ṯin kai lāgā pā▫e.
I dedicate my mind and body to them, and give my head as well; I fall at their feet.

ਜਿਨੀ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ
Jinī ik pacẖẖāṇi▫ā ḏūjā bẖā▫o cẖukā▫e.
Those who recognize the One renounce the love of duality.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥੨੯॥੬੨॥
Gurmukẖ nām pacẖẖāṇī▫ai Nānak sacẖ samā▫e. ||3||29||62||
The Gurmukh recognizes the Naam, O Nanak, and is absorbed into the True One. ||3||29||62||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ
Sirīrāg mėhlā 3.
Siree Raag, Third Mehl:

ਹਰਿ ਜੀ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰੈ ਚੀਰੈ
Har jī sacẖā sacẖ ṯū sabẖ kicẖẖ ṯerai cẖīrai.
O Dear Lord, You are the Truest of the True. All things are in Your Power.

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੀਰੈ
Lakẖ cẖa▫orāsīh ṯarasḏe fire bin gur bẖete pīrai.
The 8.4 million species of beings wander around searching for You, but without the Guru, they do not find You.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਖਸੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਸੂਖ ਸਦਾ ਸਰੀਰੈ
Har jī▫o bakẖse bakẖas la▫e sūkẖ saḏā sarīrai.
When the Dear Lord grants His Forgiveness, this human body finds lasting peace.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਚੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥੧॥
Gur parsādī sev karī sacẖ gahir gambẖīrai. ||1||
By Guru's Grace, I serve the True One, who is Immeasurably Deep and Profound. ||1||

ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ
Man mere nām raṯe sukẖ ho▫e.
O my mind, attuned to the Naam, you shall find peace.

ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Gurmaṯī nām salāhī▫ai ḏūjā avar na ko▫e. ||1|| rahā▫o.
Follow the Guru's Teachings, and praise the Naam; there is no other at all. ||1||Pause||

ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਬਹਿ ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਿ
Ḏẖaram rā▫e no hukam hai bahi sacẖā ḏẖaram bīcẖār.
The Righteous Judge of Dharma, by the Hukam of God's Command, sits and administers True Justice.

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਸਟੁ ਆਤਮਾ ਓਹੁ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
Ḏūjai bẖā▫e ḏusat āṯmā oh ṯerī sarkār.
Those evil souls, ensnared by the love of duality, are subject to Your Command.

ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਤਾਸੁ ਮਨਿ ਜਪਹਿ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰਿ
Aḏẖi▫āṯmī har guṇ ṯās man jāpėh ek murār.
The souls on their spiritual journey chant and meditate within their minds on the One Lord, the Treasure of Excellence.

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits