Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਘਰੁ ਸੋ ਦਰੁ
Rāg āsā mėhlā 1 gẖar 1 so ḏar.
Raag Aasaa, First Mehl, First House, So Dar ~ That Gate:

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ
So ḏar ṯerā kehā so gẖar kehā jiṯ bahi sarab samĥāle.
What is that Gate, and what is that Home, in which You sit and take care of all?

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ
vāje ṯere nāḏ anek asankẖā keṯe ṯere vāvaṇhāre.
Countless musical instruments of so many various kinds vibrate there for You; so many are the musicians there for You.

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ
Keṯe ṯere rāg parī si▫o kahī▫ahi keṯe ṯere gāvaṇhāre.
There are so many Ragas there for You, along with their accompanying harmonies; so many minstrels sing to You.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ
Gāvniĥ ṯuḏẖno pa▫uṇ pāṇī baisanṯar gāvai rājā ḏẖaram ḏu▫āre.
The winds sing to You, as do water and fire; the Righteous Judge of Dharma sings at Your Door.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ
Gāvniĥ ṯuḏẖno cẖiṯ gupaṯ likẖ jāṇan likẖ likẖ ḏẖaram vīcẖāre.
Chitar and Gupat, the recording angels of the conscious and the subconscious, sing to You; they know, and they write, and on the basis of what they write, the Lord of Dharma passes judgment.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ
Gāvniĥ ṯuḏẖno īsar barahmā ḏevī sohan ṯere saḏā savāre.
Shiva and Brahma and the Goddess Parvaati, so beautiful and ever adorned by You, sing to You.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ
Gāvniĥ ṯuḏẖno inḏar inḏarāsaṇ baiṯẖe ḏeviṯi▫ā ḏar nāle.
The Indras, seated upon their celestial thrones, with the deities at Your Gate, sing to You.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ
Gāvniĥ ṯuḏẖno siḏẖ samāḏẖī anḏar gāvniĥ ṯuḏẖno sāḏẖ bīcẖāre.
The Siddhas in Samaadhi sing to You, and the Holy Saints, in their contemplative meditation, sing to You.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ
Gāvniĥ ṯuḏẖno jaṯī saṯī sanṯokẖī gāvan ṯuḏẖno vīr karāre.
The celibates, the truthful and the patient beings sing to You, and the mighty warriors sing to You.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜੇ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਬੇਦਾ ਨਾਲੇ
Gāvan ṯuḏẖno pandiṯ paṛe rakẖīsur jug jug beḏā nāle.
The scholarly Pandits sing to You, along with the holy Rishis and the readers of the Vedas throughout the ages.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ
Gāvniĥ ṯuḏẖno mohṇī▫ā man mohan surag macẖẖ pa▫i▫āle.
The Mohinis, the heavenly beauties who entice the heart in paradise, in this world and in the nether regions, sing to You.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਜੇਤੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ
Gāvniĥ ṯuḏẖno raṯan upā▫e ṯere jeṯe aṯẖsaṯẖ ṯirath nāle.
The fourteen priceless jewels created by You, and the sixty-eight holy places of pilgrimage, sing to You.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ
Gāvniĥ ṯuḏẖno joḏẖ mahābal sūrā gāvniĥ ṯuḏẖno kẖāṇī cẖāre.
The mighty warriors and the divine heroes sing to You, and the four sources of creation sing to You.

ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ
Gāvniĥ ṯuḏẖno kẖand mandal barahmandā kar kar rakẖe ṯere ḏẖāre.
The continents, the worlds and the solar systems, created and installed by Your Hand, sing to You.

ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨ੍ਹ੍ਹਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ
Se▫ī ṯuḏẖno gāvniĥ jo ṯuḏẖ bẖāvniĥ raṯe ṯere bẖagaṯ rasāle.
They alone sing to You, who are pleasing to Your Will, and who are imbued with the nectar of Your devotional worship.

ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ
Hor keṯe ṯuḏẖno gāvan se mai cẖiṯ na āvan Nānak ki▫ā bīcẖāre.
So many others sing to You, they do not come into my mind; how can Nanak think of them?

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ
So▫ī so▫ī saḏā sacẖ sāhib sācẖā sācẖī nā▫ī.
That Lord and Master - He is True, forever True; He is True, and True is His Name.

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ
Hai bẖī hosī jā▫e na jāsī racẖnā jin racẖā▫ī.
He who created the creation is True, and He shall always be True; He shall not depart, even when the creation departs.

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ
Rangī rangī bẖāṯī jinsī mā▫i▫ā jin upā▫ī.
He created the world of Maya with its various colors and species.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ
Kar kar ḏekẖai kīṯā apṇā ji▫o ṯis ḏī vadi▫ā▫ī.
Having created the creation, He Himself watches over it, as it pleases His Greatness.

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰਿ ਹੁਕਮੁ ਕਰਣਾ ਜਾਈ
Jo ṯis bẖāvai so▫ī karsī fir hukam na karṇā jā▫ī.
Whatever pleases Him, that is what He does. No one can issue any commands to Him.

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥੧॥
So pāṯisāhu sāhā paṯ sāhib Nānak rahaṇ rajā▫ī. ||1||1||
He is the King, the King of Kings, the Emperor of Kings! Nanak lives in surrender to His Will. ||1||1||

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits