Amirt KeertanLanguage:  Go Home

1.ਠਗਾ ਨੀਹੁ ਮਤ੍ਰੋੜਿ ਜਾਣੁ ਗੰਧ੍ਰਬਾ ਨਗਰੀ ॥
2.ਠਠਾ ਮਨੂਆ ਠਾਹਹਿ ਨਾਹੀ ॥
3.ਠਾਕ ਨ ਹੋਤੀ ਤਿਨਹੁ ਦਰਿ ਜਿਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
4.ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਜਾ ਕੀ ਬਨਿ ਆਈ ॥
5.ਠਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਪਿ ਦਇਆਲ ॥
6.ਠਾਕੁਰ ਚਰਣ ਸੁਹਾਵੇ ॥
7.ਠਾਕੁਰ ਜੀਉ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ ॥
8.ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥
9.ਠਾਕੁਰ ਬਿਨਤੀ ਕਰਨ ਜਨੁ ਆਇਓ ॥
10.ਠਾਢਿ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits