Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 3 results found!


Type your word in English, Gurmukhi/Punjabi or Devanagari/Hindi



SGGS Gurmukhi/Hindi to Punjabi-English/Hindi Dictionary
Banī. 1. ਬਣੀ, ਉਸਦੀ। 2. ਫਬਦੀ ਹੈ। 3. ਸਰੀ, ਹੋ ਸਕੀ। 1. become. 2. behoves. 3. embellished. 1. ਉਦਾਹਰਨ: ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਨੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਖੇਲੁ ਖੇਲਾਇ ॥ Raga Sireeraag 1, 11, 3:1 (P: 18). ਉਦਾਹਰਨ: ਅਹਿਨਿਸਿ ਬਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦ ਗਹਿਆ ॥ (ਭਾਵ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ). Raga Aaasaa 1, 38, 1:2 (P: 360). 2. ਉਦਾਹਰਨ: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਨੀ ॥ Raga Gaurhee 5, Sukhmanee 8, 8:9 (P: 274). 3. ਉਦਾਹਰਨ: ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਨੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲਿਖਿਆ ॥ Raga Kaliaan 4, 2, 1:2 (P: 1319).

SGGS Gurmukhi-English Dictionary
[Var.] From Banā
SGGS Gurmukhi-English Data provided by Harjinder Singh Gill, Santa Monica, CA, USA.

Mahan Kosh Encyclopedia

ਬਣੀ ਹੋਈ. ਰਚੀ ਹੋਈ. “ਅਤਿ ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਨੀ ਖਟੋਲੀ.” (ਬਿਲਾ ਮਃ ੫) 2. ਛੋਟਾ ਵਨ. ਵਾਟਿਕਾ. “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਯਸ ਕਮਲਨ ਬਨੀ, ਮਨ ਕਰ ਭੌਰ ਲੁਭਾਇ.” (ਨਾਪ੍ਰ) 3. ਪ੍ਰੀਤਿ. ਮੁਹੱਬਤ। 4. ਖ਼ੁਮਾਰੀ. ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰੂਰ. “ਅਹਿਨਿਸ ਬਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ.” (ਆਸਾ ਮਃ ੧) 5. ਅ਼. [بنی] ਇਬਨ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ. ਬੇਟੇ. ਸੰਤਾਨ. ਔਲਾਦ। 6. ਸੰ. वनिन्. ਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ. ਵਾਨਪ੍ਰਸ੍‌ਥ ਆਸ਼੍ਰਮੀ। 7. ਡਿੰਗ. ਲਾੜੀ. ਦੁਲਹਨਿ. ਬਨਰੀ। 8. ਸੰ. ਵਹ੍‌ਨੀ ਲਈ ਭੀ ਬਨੀ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ.

Footnotes:
X


Mahan Kosh data provided by Bhai Baljinder Singh (RaraSahib Wale); See https://www.ik13.com

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits