Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਗੋਂਡ
Gond.
Gond:

ਧੰਨੁ ਗੁਪਾਲ ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੇਵ
Ḏẖan gupāl ḏẖan gurḏev.
Blessed is the Lord of the World. Blessed is the Divine Guru.

ਧੰਨੁ ਅਨਾਦਿ ਭੂਖੇ ਕਵਲੁ ਟਹਕੇਵ
Ḏẖan anāḏ bẖūkẖe kaval tėhkev.
Blessed is that grain, by which the heart-lotus of the hungry blossoms forth.

ਧਨੁ ਓਇ ਸੰਤ ਜਿਨ ਐਸੀ ਜਾਨੀ
Ḏẖan o▫e sanṯ jin aisī jānī.
Blessed are those Saints, who know this.

ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਬੋ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥੧॥
Ŧin ka▫o milibo saringpānī. ||1||
Meeting with them, one meets the Lord, the Sustainer of the World. ||1||

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਇ ਅਨਾਦਿ
Āḏ purakẖ ṯe ho▫e anāḏ.
This grain comes from the Primal Lord God.

ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਅੰਨ ਕੈ ਸਾਦਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Japī▫ai nām ann kai sāḏ. ||1|| rahā▫o.
One chants the Naam, the Name of the Lord, only when he tastes this grain. ||1||Pause||

ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਅੰਨੁ
Japī▫ai nām japī▫ai ann.
Meditate on the Naam, and meditate on this grain.

ਅੰਭੈ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨੀਕਾ ਵੰਨੁ
Ambẖai kai sang nīkā vann.
Mixed with water, its taste becomes sublime.

ਅੰਨੈ ਬਾਹਰਿ ਜੋ ਨਰ ਹੋਵਹਿ
Annai bāhar jo nar hovėh.
One who abstains from this grain,

ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਮਹਿ ਅਪਨੀ ਖੋਵਹਿ ॥੨॥
Ŧīn bẖavan mėh apnī kẖovėh. ||2||
loses his honor in the three worlds. ||2||

ਛੋਡਹਿ ਅੰਨੁ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ
Cẖẖodėh ann karahi pakẖand.
One who discards this grain, is practicing hypocrisy.

ਨਾ ਸੋਹਾਗਨਿ ਨਾ ਓਹਿ ਰੰਡ
Nā sohāgan nā ohi rand.
She is neither a happy soul-bride, nor a widow.

ਜਗ ਮਹਿ ਬਕਤੇ ਦੂਧਾਧਾਰੀ
Jag mėh bakṯe ḏūḏẖāḏẖārī.
Those who claim in this world that they live on milk alone,

ਗੁਪਤੀ ਖਾਵਹਿ ਵਟਿਕਾ ਸਾਰੀ ॥੩॥
Gupṯī kẖāvėh vatikā sārī. ||3||
secretly eat whole loads of food. ||3||

ਅੰਨੈ ਬਿਨਾ ਹੋਇ ਸੁਕਾਲੁ
Annai binā na ho▫e sukāl.
Without this grain, time does not pass in peace.

ਤਜਿਐ ਅੰਨਿ ਮਿਲੈ ਗੁਪਾਲੁ
Ŧaji▫ai ann na milai gupāl.
Forsaking this grain, one does not meet the Lord of the World.

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਜਾਨਿਆ
Kaho Kabīr ham aise jāni▫ā.
Says Kabeer, this I know:

ਧੰਨੁ ਅਨਾਦਿ ਠਾਕੁਰ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੪॥੮॥੧੧॥
Ḏẖan anāḏ ṯẖākur man māni▫ā. ||4||8||11||
blessed is that grain, which brings faith in the Lord and Master to the mind. ||4||8||11||

ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ
Rāg gond baṇī nāmḏe▫o jī kī gẖar 1
Raag Gond, The Word Of Naam Dayv Jee, First House:

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਸੁਮੇਧ ਜਗਨੇ
Asumeḏẖ jagne.
The ritual sacrifice of horses,

ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ
Ŧulā purakẖ ḏāne.
giving one's weight in gold to charities,

ਪ੍ਰਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ॥੧॥
Parāg isnāne. ||1||
and ceremonial cleansing baths -||1||

ਤਉ ਪੁਜਹਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਨਾਮਾ
Ŧa▫o na pujėh har kīraṯ nāmā.
These are not equal to singing the Praises of the Lord's Name.

ਅਪੁਨੇ ਰਾਮਹਿ ਭਜੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Apune rāmėh bẖaj re man ālsī▫ā. ||1|| rahā▫o.
Meditate on your Lord, you lazy man! ||1||Pause||

ਗਇਆ ਪਿੰਡੁ ਭਰਤਾ
Ga▫i▫ā pind bẖarṯā.
Offering sweet rice at Gaya,

ਬਨਾਰਸਿ ਅਸਿ ਬਸਤਾ
Banāras as basṯā.
living on the river banks at Benares,

ਮੁਖਿ ਬੇਦ ਚਤੁਰ ਪੜਤਾ ॥੨॥
Mukẖ beḏ cẖaṯur paṛ▫ṯā. ||2||
reciting the four Vedas by heart;||2||

ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਛਿਤਾ
Sagal ḏẖaram acẖẖiṯā.
Completing all religious rituals,

ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ
Gur gi▫ān inḏrī ḏariṛ▫ṯā.
restraining sexual passion by the spiritual wisdom given by the Guru,

ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਤਾ ॥੩॥
Kẖat karam sahiṯ rahṯā. ||3||
and performing the six rituals;||3||

ਸਿਵਾ ਸਕਤਿ ਸੰਬਾਦੰ
Sivā sakaṯ sambāḏaʼn.
Expounding on Shiva and Shakti -

ਮਨ ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਸਗਲ ਭੇਦੰ
Man cẖẖod cẖẖod sagal bẖeḏaʼn.
O man, renounce and abandon all these things.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੋਬਿੰਦੰ
Simar simar gobinḏaʼn.
Meditate, meditate in remembrance on the Lord of the Universe.

ਭਜੁ ਨਾਮਾ ਤਰਸਿ ਭਵ ਸਿੰਧੰ ॥੪॥੧॥
Bẖaj nāmā ṯaras bẖav sinḏẖaʼn. ||4||1||
Meditate, O Naam Dayv, and cross over the terrifying world-ocean. ||4||1||

ਗੋਂਡ
Gond.
Gond:

ਨਾਦ ਭ੍ਰਮੇ ਜੈਸੇ ਮਿਰਗਾਏ
Nāḏ bẖarame jaise mirgā▫e.
The deer is lured by the sound of the hunter's bell;

ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਵਾ ਕੋ ਧਿਆਨੁ ਜਾਏ ॥੧॥
Parān ṯaje vā ko ḏẖi▫ān na jā▫e. ||1||
it loses its life, but it cannot stop thinking about it. ||1||

ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੇਰਉ
Aise rāmā aise hera▫o.
In the same way, I look upon my Lord.

ਰਾਮੁ ਛੋਡਿ ਚਿਤੁ ਅਨਤ ਫੇਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Rām cẖẖod cẖiṯ anaṯ na fera▫o. ||1|| rahā▫o.
I will not abandon my Lord, and turn my thoughts to another. ||1||Pause||

ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਹੇਰੈ ਪਸੂਆਰਾ
Ji▫o mīnā herai pasū▫ārā.
As the fisherman looks upon the fish,

ਸੋਨਾ ਗਢਤੇ ਹਿਰੈ ਸੁਨਾਰਾ ॥੨॥
Sonā gadẖ▫ṯe hirai sunārā. ||2||
and the goldsmith looks upon the gold he fashions;||2||

ਜਿਉ ਬਿਖਈ ਹੇਰੈ ਪਰ ਨਾਰੀ
Ji▫o bikẖ▫ī herai par nārī.
As the man driven by sex looks upon another man's wife,

ਕਉਡਾ ਡਾਰਤ ਹਿਰੈ ਜੁਆਰੀ ॥੩॥
Ka▫udā dāraṯ hirai ju▫ārī. ||3||
and the gambler looks upon the throwing of the dice -||3||

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਰਾਮਾ
Jah jah ḏekẖ▫a▫u ṯah ṯah rāmā.
In the same way, wherever Naam Dayv looks, he sees the Lord.

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਤ ਧਿਆਵੈ ਨਾਮਾ ॥੪॥੨॥
Har ke cẖaran niṯ ḏẖi▫āvai nāmā. ||4||2||
Naam Dayv meditates continuously on the Feet of the Lord. ||4||2||

ਗੋਂਡ
Gond.
Gond:

ਮੋ ਕਉ ਤਾਰਿ ਲੇ ਰਾਮਾ ਤਾਰਿ ਲੇ
Mo ka▫o ṯār le rāmā ṯār le.
Carry me across, O Lord, carry me across.

ਮੈ ਅਜਾਨੁ ਜਨੁ ਤਰਿਬੇ ਜਾਨਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ਬਾਹ ਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Mai ajān jan ṯaribe na jān▫o bāp bīṯẖulā bāh ḏe. ||1|| rahā▫o.
I am ignorant, and I do not know how to swim. O my Beloved Father, please give me Your arm. ||1||Pause||

ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਇ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਧਿ ਸਿਖਲਾਈ
Nar ṯe sur ho▫e jāṯ nimakẖ mai saṯgur buḏẖ sikẖlā▫ī.
I have been transformed from a mortal being into an angel, in an instant; the True Guru has taught me this.

ਨਰ ਤੇ ਉਪਜਿ ਸੁਰਗ ਕਉ ਜੀਤਿਓ ਸੋ ਅਵਖਧ ਮੈ ਪਾਈ ॥੧॥
Nar ṯe upaj surag ka▫o jīṯi▫o so avkẖaḏẖ mai pā▫ī. ||1||
Born of human flesh, I have conquered the heavens; such is the medicine I was given. ||1||

ਜਹਾ ਜਹਾ ਧੂਅ ਨਾਰਦੁ ਟੇਕੇ ਨੈਕੁ ਟਿਕਾਵਹੁ ਮੋਹਿ
Jahā jahā ḏẖū▫a nāraḏ teke naik tikāvahu mohi.
Please place me where You placed Dhroo and Naarad, O my Master.

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਵਿਲੰਬਿ ਬਹੁਤੁ ਜਨ ਉਧਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਨਿਜ ਮਤਿ ਏਹ ॥੨॥੩॥
Ŧere nām avilamb bahuṯ jan uḏẖre nāme kī nij maṯ eh. ||2||3||
With the Support of Your Name, so many have been saved; this is Naam Dayv's understanding. ||2||3||

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits