Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਪ੍ਰਿਉ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਛੋਡਿ ਜਾਈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠਾ
Pari▫o sahj subẖā▫ī cẖẖod na jā▫ī man lāgā rang majīṯẖā.
My Beloved shall not leave me to go anywhere - this is His natural way; my mind is imbued with the lasting color of the Lord's Love.

ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਬੇਧੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਿਛੁ ਆਨ ਮੀਠਾ ॥੧॥
Har Nānak beḏẖe cẖaran kamal kicẖẖ ān na mīṯẖā. ||1||
The Lotus Feet of the Lord have pierced Nanak's mind, and now, nothing else seems sweet to him. ||1||

ਜਿਉ ਰਾਤੀ ਜਲਿ ਮਾਛੁਲੀ ਤਿਉ ਰਾਮ ਰਸਿ ਮਾਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
Ji▫o rāṯī jal mācẖẖulī ṯi▫o rām ras māṯe rām rāje.
Just like the fish which revels in water, I am intoxicated with the sublime essence of the Lord, my Lord King.

ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਜੀਵਨ ਗਤਿ ਭਾਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
Gur pūrai upḏesi▫ā jīvan gaṯ bẖāṯe rām rāje.
The Perfect Guru has instructed me, and blessed me with salvation in my life; I love the Lord, my King.

ਜੀਵਨ ਗਤਿ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪਿ ਲੀਏ ਲੜਿ ਲਾਏ
Jīvan gaṯ su▫āmī anṯarjāmī āp lī▫e laṛ lā▫e.
The Lord Master, the Searcher of hearts, blesses me with salvation in my life; He Himself attaches me to His Love.

ਹਰਿ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਪਰਗਟੋ ਪੂਰਨੋ ਛੋਡਿ ਕਤਹੂ ਜਾਏ
Har raṯan paḏāratho pargato pūrno cẖẖod na kaṯhū jā▫e.
The Lord is the treasure of jewels, the perfect manifestation; He shall not forsake us to go anywhere else.

ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਘਰੁ ਸਰੂਪੁ ਸੁਜਾਨੁ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਕੀ ਮਿਟੈ ਦਾਤੇ
Parabẖ sugẖar sarūp sujān su▫āmī ṯā kī mitai na ḏāṯe.
God, the Lord Master, is so accomplished, beauteous, and all-knowing; His gifts are never exhausted.

ਜਲ ਸੰਗਿ ਰਾਤੀ ਮਾਛੁਲੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮਾਤੇ ॥੨॥
Jal sang rāṯī mācẖẖulī Nānak har māṯe. ||2||
As the fish is enraptured by the water, so is Nanak intoxicated by the Lord. ||2||

ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਜਾਚੈ ਬੂੰਦ ਜਿਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
Cẖāṯrik jācẖai būnḏ ji▫o har parān aḏẖārā rām rāje.
As the song-bird yearns for the rain-drop, the Lord, the Lord my King, is the Support of my breath of life.

ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ਸੁਤ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਸਭਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
Māl kẖajīnā suṯ bẖarāṯ mīṯ sabẖahūʼn ṯe pi▫ārā rām rāje.
My Lord King is more beloved than all wealth, treasure, children, siblings and friends.

ਸਭਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਾਰਾ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ
Sabẖahūʼn ṯe pi▫ārā purakẖ nirārā ṯā kī gaṯ nahī jāṇī▫ai.
The absolute Lord, the Primal Being, is more beloved than all; His condition cannot be known.

ਹਰਿ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਬਿਸਰੈ ਕਬਹੂੰ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ
Har sās girās na bisrai kabahūʼn gur sabḏī rang māṇī▫ai.
I shall never forget the Lord, for an instant, for a single breath; through the Word of the Guru's Shabad, I enjoy His Love.

ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਜਗਜੀਵਨੋ ਸੰਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨੋ ਜਪਿ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਡਾਰਾ
Parabẖ purakẖ jagjīvano sanṯ ras pīvno jap bẖaram moh ḏukẖ dārā.
The Primal Lord God is the Life of the Universe; His Saints drink in the Lord's sublime essence. Meditating on Him, doubts, attachments and pains are shaken off.

ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਜਾਚੈ ਬੂੰਦ ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਿਆਰਾ ॥੩॥
Cẖāṯrik jācẖai būnḏ ji▫o Nānak har pi▫ārā. ||3||
As the song-bird yearns for the rain-drop, so does Nanak love the Lord. ||3||

ਮਿਲੇ ਨਰਾਇਣ ਆਪਣੇ ਮਾਨੋਰਥੋ ਪੂਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
Mile narā▫iṇ āpṇe mānoratho pūrā rām rāje.
Meeting the Lord, my Lord King, my desires are fulfilled.

ਢਾਠੀ ਭੀਤਿ ਭਰੰਮ ਕੀ ਭੇਟਤ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
Dẖāṯẖī bẖīṯ bẖaramm kī bẖetaṯ gur sūrā rām rāje.
The walls of doubt have been torn down, meeting the Brave Guru, O Lord King.

ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਾਏ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਾਏ ਸਭ ਨਿਧਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ
Pūran gur pā▫e purab likẖā▫e sabẖ niḏẖ ḏīn ḏa▫i▫ālā.
The Perfect Guru is obtained by perfect pre-ordained destiny; God is the Giver of all treasures - He is merciful to the meek.

ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ
Āḏ maḏẖ anṯ parabẖ so▫ī sunḏar gur gopālā.
In the beginning, in the middle, and in the end, is God, the most beautiful Guru, the Sustainer of the World.

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਾਧੂ ਧੂਰਾ
Sūkẖ sahj ānanḏ gẖanere paṯiṯ pāvan sāḏẖū ḏẖūrā.
The dust of the feet of the Holy purifies sinners, and brings great joy, bliss and ecstasy.

ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਨਰਾਇਣ ਨਾਨਕਾ ਮਾਨੋਰਥੋੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੧॥੩॥
Har mile narā▫iṇ nānkā mānoratho pūrā. ||4||1||3||
The Lord, the Infinite Lord, has met with Nanak, and his desires are fulfilled. ||4||1||3||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਛੰਤ ਘਰੁ
Āsā mėhlā 5 cẖẖanṯ gẖar 6
Aasaa, Fifth Mehl, Chhant, Sixth House:

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਲੋਕੁ
Salok.
Shalok:

ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਈ ਜਪਾਤ
Jā ka▫o bẖa▫e kirpāl parabẖ har har se▫ī japāṯ.
Those beings, unto whom the Lord God shows His Mercy, meditate on the Lord, Har, Har.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਰਾਮ ਸਿਉ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ ॥੧॥
Nānak parīṯ lagī ṯinĥ rām si▫o bẖetaṯ sāḏẖ sangāṯ. ||1||
O Nanak, they embrace love for the Lord, meeting the Saadh Sangat, the Company of the Holy. ||1||

ਛੰਤੁ
Cẖẖanṯ.
Chhant:

ਜਲ ਦੁਧ ਨਿਆਈ ਰੀਤਿ ਅਬ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰੇ
Jal ḏuḏẖ ni▫ā▫ī rīṯ ab ḏuḏẖ ācẖ nahī man aisī parīṯ hare.
Just like water, which loves milk so much that it will not let it burn - O my mind, so love the Lord.

ਅਬ ਉਰਝਿਓ ਅਲਿ ਕਮਲੇਹ ਬਾਸਨ ਮਾਹਿ ਮਗਨ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਭੀ ਨਾਹਿ ਟਰੈ
Ab urjẖi▫o al kamleh bāsan māhi magan ik kẖin bẖī nāhi tarai.
The bumble bee becomes enticed by the lotus, intoxicated by its fragrance, and does not leave it, even for a moment.

ਖਿਨੁ ਨਾਹਿ ਟਰੀਐ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਭਿ ਰਸ ਅਰਪੀਐ
Kẖin nāhi tarī▫ai parīṯ harī▫ai sīgār habẖ ras arpī▫ai.
Do not let up your love for the Lord, even for an instant; dedicate all your decorations and pleasures to Him.

ਜਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਜਮ ਪੰਥੁ ਭਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸੰਗਿ ਡਰਪੀਐ
Jah ḏūkẖ suṇī▫ai jam panth bẖaṇī▫ai ṯah sāḏẖsang na darpī▫ai.
Where painful cries are heard, and the Way of Death is shown, there, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall not be afraid.

ਕਰਿ ਕੀਰਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣੀਐ ਸਗਲ ਪ੍ਰਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰੇ
Kar kīraṯ govinḏ guṇī▫ai sagal parācẖẖaṯ ḏukẖ hare.
Sing the Kirtan, the Praises of the Lord of the Universe, and all sins and sorrows shall depart.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਤ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰਿ ਕੇ ਮਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰੇ ॥੧॥
Kaho Nānak cẖẖanṯ govinḏ har ke man har si▫o nehu karehu aisī man parīṯ hare. ||1||
Says Nanak, chant the Hymns of the Lord, the Lord of the Universe, O mind, and enshrine love for the Lord; love the Lord this way in your mind. ||1||

ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ
Jaisī macẖẖulī nīr ik kẖin bẖī nā ḏẖīre man aisā nehu karehu.
As the fish loves the water, and is not content even for an instant outside it, O my mind, love the Lord in this way.

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits