Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ
Rāg ga▫oṛī pūrbī bāvan akẖrī Kabīr jī▫o kī
Raag Gauree Poorbee, Baawan Akhree Of Kabeer Jee:

ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ gurparsāḏ.
One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. By Guru's Grace:

ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਸਭੁ ਕਛੁ ਇਨ ਹੀ ਮਾਹਿ
Bāvan acẖẖar lok ṯarai sabẖ kacẖẖ in hī māhi.
Through these fifty-two letters, the three worlds and all things are described.

ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥੧॥
Ė akẖar kẖir jāhige o▫e akẖar in mėh nāhi. ||1||
These letters shall perish; they cannot describe the Imperishable Lord. ||1||

ਜਹਾ ਬੋਲ ਤਹ ਅਛਰ ਆਵਾ
Jahā bol ṯah acẖẖar āvā.
Wherever there is speech, there are letters.

ਜਹ ਅਬੋਲ ਤਹ ਮਨੁ ਰਹਾਵਾ
Jah abol ṯah man na rahāvā.
Where there is no speech, there, the mind rests on nothing.

ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧਿ ਹੈ ਸੋਈ
Bol abol maḏẖ hai so▫ī.
He is in both speech and silence.

ਜਸ ਓਹੁ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਕੋਈ ॥੨॥
Jas oh hai ṯas lakẖai na ko▫ī. ||2||
No one can know Him as He is. ||2||

ਅਲਹ ਲਹਉ ਤਉ ਕਿਆ ਕਹਉ ਕਹਉ ਕੋ ਉਪਕਾਰ
Alah laha▫o ṯa▫o ki▫ā kaha▫o kaha▫o ṯa ko upkār.
If I come to know the Lord, what can I say; what good does it do to speak?

ਬਟਕ ਬੀਜ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਓ ਜਾ ਕੋ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਬਿਸਥਾਰ ॥੩॥
Batak bīj mėh rav rahi▫o jā ko ṯīn lok bisthār. ||3||
He is contained in the seed of the banyan-tree, and yet, His expanse spreads across the three worlds. ||3||

ਅਲਹ ਲਹੰਤਾ ਭੇਦ ਛੈ ਕਛੁ ਕਛੁ ਪਾਇਓ ਭੇਦ
Alah lahanṯā bẖeḏ cẖẖai kacẖẖ kacẖẖ pā▫i▫o bẖeḏ.
One who knows the Lord understands His mystery, and bit by bit, the mystery disappears.

ਉਲਟਿ ਭੇਦ ਮਨੁ ਬੇਧਿਓ ਪਾਇਓ ਅਭੰਗ ਅਛੇਦ ॥੪॥
Ulat bẖeḏ man beḏẖi▫o pā▫i▫o abẖang acẖẖeḏ. ||4||
Turning away from the world, one's mind is pierced through with this mystery, and one obtains the Indestructible, Impenetrable Lord. ||4||

ਤੁਰਕ ਤਰੀਕਤਿ ਜਾਨੀਐ ਹਿੰਦੂ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ
Ŧurak ṯarīkaṯ jānī▫ai hinḏū beḏ purān.
The Muslim knows the Muslim way of life; the Hindu knows the Vedas and Puraanas.

ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਅਕ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ ॥੫॥
Man samjẖāvan kārne kacẖẖū▫ak paṛī▫ai gi▫ān. ||5||
To instruct their minds, people ought to study some sort of spiritual wisdom. ||5||

ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈ ਜਾਨਾ
O▫ankār āḏ mai jānā.
I know only the One, the Universal Creator, the Primal Being.

ਲਿਖਿ ਅਰੁ ਮੇਟੈ ਤਾਹਿ ਮਾਨਾ
Likẖ ar metai ṯāhi na mānā.
I do not believe in anyone whom the Lord writes and erases.

ਓਅੰਕਾਰ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ
O▫ankār lakẖai ja▫o ko▫ī.
If someone knows the One, the Universal Creator,

ਸੋਈ ਲਖਿ ਮੇਟਣਾ ਹੋਈ ॥੬॥
So▫ī lakẖ metṇā na ho▫ī. ||6||
he shall not perish, since he knows Him. ||6||

ਕਕਾ ਕਿਰਣਿ ਕਮਲ ਮਹਿ ਪਾਵਾ
Kakā kiraṇ kamal mėh pāvā.
KAKKA: When the rays of Divine Light come into the heart-lotus,

ਸਸਿ ਬਿਗਾਸ ਸੰਪਟ ਨਹੀ ਆਵਾ
Sas bigās sampat nahī āvā.
the moon-light of Maya cannot enter the basket of the mind.

ਅਰੁ ਜੇ ਤਹਾ ਕੁਸਮ ਰਸੁ ਪਾਵਾ
Ar je ṯahā kusam ras pāvā.
And if one obtains the subtle fragrance of that spiritual flower,

ਅਕਹ ਕਹਾ ਕਹਿ ਕਾ ਸਮਝਾਵਾ ॥੭॥
Akah kahā kahi kā samjẖāvā. ||7||
he cannot describe the indescribable; he could speak, but who would understand? ||7||

ਖਖਾ ਇਹੈ ਖੋੜਿ ਮਨ ਆਵਾ
Kẖakẖā ihai kẖoṛ man āvā.
KHAKHA: The mind has entered this cave.

ਖੋੜੇ ਛਾਡਿ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵਾ
Kẖoṛe cẖẖād na ḏah ḏis ḏẖāvā.
It does not leave this cave to wander in the ten directions.

ਖਸਮਹਿ ਜਾਣਿ ਖਿਮਾ ਕਰਿ ਰਹੈ
Kẖasmahi jāṇ kẖimā kar rahai.
Knowing their Lord and Master, people show compassion;

ਤਉ ਹੋਇ ਨਿਖਿਅਉ ਅਖੈ ਪਦੁ ਲਹੈ ॥੮॥
Ŧa▫o ho▫e nikẖi▫a▫o akẖai paḏ lahai. ||8||
then, they become immortal, and attain the state of eternal dignity. ||8||

ਗਗਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਛਾਨਾ
Gagā gur ke bacẖan pacẖẖānā.
GAGGA: One who understands the Guru's Word

ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਧਰਈ ਕਾਨਾ
Ḏūjī bāṯ na ḏẖar▫ī kānā.
does not listen to anything else.

ਰਹੈ ਬਿਹੰਗਮ ਕਤਹਿ ਜਾਈ
Rahai bihamgam kaṯėh na jā▫ī.
He remains like a hermit and does not go anywhere,

ਅਗਹ ਗਹੈ ਗਹਿ ਗਗਨ ਰਹਾਈ ॥੯॥
Agah gahai gėh gagan rahā▫ī. ||9||
when he grasps the Ungraspable Lord and dwells in the sky of the Tenth Gate. ||9||

ਘਘਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਿਮਸੈ ਸੋਈ
Gẖagẖā gẖat gẖat nimsai so▫ī.
GHAGHA: He dwells in each and every heart.

ਘਟ ਫੂਟੇ ਘਟਿ ਕਬਹਿ ਹੋਈ
Gẖat fūte gẖat kabėh na ho▫ī.
Even when the body-pitcher bursts, he does not diminish.

ਤਾ ਘਟ ਮਾਹਿ ਘਾਟ ਜਉ ਪਾਵਾ
Ŧā gẖat māhi gẖāt ja▫o pāvā.
When someone finds the Path to the Lord within his own heart,

ਸੋ ਘਟੁ ਛਾਡਿ ਅਵਘਟ ਕਤ ਧਾਵਾ ॥੧੦॥
So gẖat cẖẖād avgẖat kaṯ ḏẖāvā. ||10||
why should he abandon that Path to follow some other path? ||10||

ਙੰਙਾ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਸਨੇਹੁ ਕਰਿ ਨਿਰਵਾਰੋ ਸੰਦੇਹ
Ńańā nigrahi sanehu kar nirvāro sanḏeh.
NGANGA: Restrain yourself, love the Lord, and dismiss your doubts.

ਨਾਹੀ ਦੇਖਿ ਭਾਜੀਐ ਪਰਮ ਸਿਆਨਪ ਏਹ ॥੧੧॥
Nāhī ḏekẖ na bẖājī▫ai param si▫ānap eh. ||11||
Even if you do not see the Path, do not run away; this is the highest wisdom. ||11||

ਚਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿਤ੍ਰ ਹੈ ਭਾਰੀ
Cẖacẖā racẖiṯ cẖiṯar hai bẖārī.
CHACHA: He painted the great picture of the world.

ਤਜਿ ਚਿਤ੍ਰੈ ਚੇਤਹੁ ਚਿਤਕਾਰੀ
Ŧaj cẖiṯrai cẖeṯahu cẖiṯkārī.
Forget this picture, and remember the Painter.

ਚਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤ੍ਰ ਇਹੈ ਅਵਝੇਰਾ
Cẖiṯar bacẖiṯar ihai avjẖerā.
This wondrous painting is now the problem.

ਤਜਿ ਚਿਤ੍ਰੈ ਚਿਤੁ ਰਾਖਿ ਚਿਤੇਰਾ ॥੧੨॥
Ŧaj cẖiṯrai cẖiṯ rākẖ cẖiṯerā. ||12||
Forget this picture and focus your consciousness on the Painter. ||12||

ਛਛਾ ਇਹੈ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਪਾਸਾ
Cẖẖacẖẖā ihai cẖẖaṯarpaṯ pāsā.
CHHACHHA: The Sovereign Lord of the Universe is here with you.

ਛਕਿ ਕਿ ਰਹਹੁ ਛਾਡਿ ਕਿ ਆਸਾ
Cẖẖak kė na rahhu cẖẖād kė na āsā.
Why are you so unhappy? Why don't you abandon your desires?

ਰੇ ਮਨ ਮੈ ਤਉ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਮਝਾਵਾ
Re man mai ṯa▫o cẖẖin cẖẖin samjẖāvā.
O my mind, each and every moment I try to instruct you,

ਤਾਹਿ ਛਾਡਿ ਕਤ ਆਪੁ ਬਧਾਵਾ ॥੧੩॥
Ŧāhi cẖẖād kaṯ āp baḏẖāvā. ||13||
but you forsake Him, and entangle yourself with others. ||13||

ਜਜਾ ਜਉ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੈ
Jajā ja▫o ṯan jīvaṯ jarāvai.
JAJJA: If someone burns his body while he is still alive,

ਜੋਬਨ ਜਾਰਿ ਜੁਗਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ
Joban jār jugaṯ so pāvai.
and burns away the desires of his youth, then he finds the right way.

ਅਸ ਜਰਿ ਪਰ ਜਰਿ ਜਰਿ ਜਬ ਰਹੈ
As jar par jar jar jab rahai.
When he burns his desire for his own wealth, and that of others,

ਤਬ ਜਾਇ ਜੋਤਿ ਉਜਾਰਉ ਲਹੈ ॥੧੪॥
Ŧab jā▫e joṯ ujāra▫o lahai. ||14||
then he finds the Divine Light. ||14||

ਝਝਾ ਉਰਝਿ ਸੁਰਝਿ ਨਹੀ ਜਾਨਾ
Jẖajẖā urajẖ surajẖ nahī jānā.
JHAJHA: You are entangled in the world, and you do not know how to get untangled.

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits