Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ਕੀ
Rāg malār baṇī bẖagaṯ Nāmḏev jī▫o kī
Raag Malaar, The Word Of The Devotee Naam Dayv Jee:

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸੇਵੀਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ
Sevīle gopāl rā▫e akul niranjan.
Serve the King, the Sovereign Lord of the World. He has no ancestry; He is immaculate and pure.

ਭਗਤਿ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਜਾਚਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Bẖagaṯ ḏān ḏījai jācẖėh sanṯ jan. ||1|| rahā▫o.
Please bless me with the gift of devotion, which the humble Saints beg for. ||1||Pause||

ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਦਿਗ ਦਿਸੈ ਸਰਾਇਚਾ ਬੈਕੁੰਠ ਭਵਨ ਚਿਤ੍ਰਸਾਲਾ ਸਪਤ ਲੋਕ ਸਾਮਾਨਿ ਪੂਰੀਅਲੇ
Jāʼn cẖai gẖar ḏig ḏisai sarā▫icẖā baikunṯẖ bẖavan cẖiṯarsālā sapaṯ lok sāmān pūrī▫ale.
His Home is the pavilion seen in all directions; His ornamental heavenly realms fill the seven worlds alike.

ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਲਛਿਮੀ ਕੁਆਰੀ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੀਵੜੇ ਕਉਤਕੁ ਕਾਲੁ ਬਪੁੜਾ ਕੋਟਵਾਲੁ ਸੁ ਕਰਾ ਸਿਰੀ
Jāʼn cẖai gẖar lacẖẖimī ku▫ārī cẖanḏ sūraj ḏīvṛe ka▫uṯak kāl bapuṛā kotvāl so karā sirī.
In His Home, the virgin Lakshmi dwells. The moon and the sun are His two lamps; the wretched Messenger of Death stages his dramas, and levies taxes on all.

ਸੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਹਰੀ ॥੧॥
So aisā rājā sarī narharī. ||1||
Such is my Sovereign Lord King, the Supreme Lord of all. ||1||

ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਕੁਲਾਲੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਤੁਰ ਮੁਖੁ ਡਾਂਵੜਾ ਜਿਨਿ ਬਿਸ੍ਵ ਸੰਸਾਰੁ ਰਾਚੀਲੇ
Jāʼn cẖai gẖar kulāl barahmā cẖaṯur mukẖ dāʼnvṛā jin bisav sansār rācẖīle.
In His House, the four-faced Brahma, the cosmic potter lives. He created the entire universe.

ਜਾਂ ਕੈ ਘਰਿ ਈਸਰੁ ਬਾਵਲਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤ ਸਾਰਖਾ ਗਿਆਨੁ ਭਾਖੀਲੇ
Jāʼn kai gẖar īsar bāvlā jagaṯ gurū ṯaṯ sārkẖā gi▫ān bẖākẖīle.
In His House, the insane Shiva, the Guru of the World, lives; he imparts spiritual wisdom to explain the essence of reality.

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਜਾਂ ਚੈ ਡਾਂਗੀਆ ਦੁਆਰੈ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤੁ ਲੇਖੀਆ
Pāp punn jāʼn cẖai dāʼngī▫ā ḏu▫ārai cẖiṯar gupaṯ lekẖī▫ā.
Sin and virtue are the standard-bearers at His Door; Chitr and Gupt are the recording angels of the conscious and subconscious.

ਧਰਮ ਰਾਇ ਪਰੁਲੀ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰੁ
Ḏẖaram rā▫e parulī parṯihār.
The Righteous Judge of Dharma, the Lord of Destruction, is the door-man.

ਸੋੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲੁ ॥੨॥
So aisā rājā sarī gopāl. ||2||
Such is the Supreme Sovereign Lord of the World. ||2||

ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਰਿਖੀ ਬਪੁੜੇ ਢਾਢੀਆ ਗਾਵੰਤ ਆਛੈ
Jāʼn cẖai gẖar gaṇ ganḏẖarab rikẖī bapuṛe dẖādẖī▫ā gavanṯ ācẖẖai.
In His Home are the heavenly heralds, celestial singers, Rishis and poor minstrels, who sing so sweetly.

ਸਰਬ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਅਨਗਰੂਆ ਆਖਾੜਾ ਮੰਡਲੀਕ ਬੋਲ ਬੋਲਹਿ ਕਾਛੇ
Sarab sāsṯar baho rūpī▫ā angarū▫ā ākẖāṛā mandlīk bol bolėh kācẖẖe.
All the Shaastras take various forms in His theater, singing beautiful songs.

ਚਉਰ ਢੂਲ ਜਾਂ ਚੈ ਹੈ ਪਵਣੁ
Cẖa▫ur dẖūl jāʼn cẖai hai pavaṇ.
The wind waves the fly-brush over Him;

ਚੇਰੀ ਸਕਤਿ ਜੀਤਿ ਲੇ ਭਵਣੁ
Cẖerī sakaṯ jīṯ le bẖavaṇ.
His hand-maiden is Maya, who has conquered the world.

ਅੰਡ ਟੂਕ ਜਾ ਚੈ ਭਸਮਤੀ
And tūk jā cẖai bẖasmaṯī.
The shell of the earth is His fireplace.

ਸੋੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਪਤੀ ॥੩॥
So aisā rājā ṯaribẖavaṇ paṯī. ||3||
Such is the Sovereign Lord of the three worlds. ||3||

ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਕੂਰਮਾ ਪਾਲੁ ਸਹਸ੍ਰ ਫਨੀ ਬਾਸਕੁ ਸੇਜ ਵਾਲੂਆ
Jāʼn cẖai gẖar kūrmā pāl sahsar fanī bāsak sej vālū▫ā.
In His Home, the celestial turtle is the bed-frame, woven with the strings of the thousand-headed snake.

ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਮਾਲਣੀ ਛਿਨਵੈ ਕਰੋੜੀ ਮੇਘ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀਹਾਰੀਆ
Aṯẖārah bẖār banāspaṯī mālṇī cẖẖinvai karoṛī megẖ mālā pāṇīhārī▫ā.
His flower-girls are the eighteen loads of vegetation; His water-carriers are the nine hundred sixty million clouds.

ਨਖ ਪ੍ਰਸੇਵ ਜਾ ਚੈ ਸੁਰਸਰੀ
Nakẖ parsev jā cẖai sursarī.
His sweat is the Ganges River.

ਸਪਤ ਸਮੁੰਦ ਜਾਂ ਚੈ ਘੜਥਲੀ
Sapaṯ samunḏ jāʼn cẖai gẖaṛthalī.
The seven seas are His water-pitchers.

ਏਤੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਚੈ ਵਰਤਣੀ
Ėṯe jī▫a jāʼn cẖai varṯaṇī.
The creatures of the world are His household utensils.

ਸੋੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ ॥੪॥
So aisā rājā ṯaribẖavaṇ ḏẖaṇī. ||4||
Such is the Sovereign Lord King of the three worlds. ||4||

ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਅਰਜਨੁ ਧ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਅੰਬਰੀਕੁ ਨਾਰਦੁ ਨੇਜੈ ਸਿਧ ਬੁਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਬਾਨਵੈ ਹੇਲਾ
Jāʼn cẖai gẖar nikat varṯī Arjan ḏẖarū parahlāḏ ambrīk nāraḏ nejai siḏẖ buḏẖ gaṇ ganḏẖarab bānvai helā.
In His home are Arjuna, Dhroo, Prahlaad, Ambreek, Naarad, Nayjaa, the Siddhas and Buddhas, the ninety-two heavenly heralds and celestial singers in their wondrous play.

ਏਤੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਚੈ ਹਹਿ ਘਰੀ
Ėṯe jī▫a jāʼn cẖai hėh gẖarī.
All the creatures of the world are in His House.

ਸਰਬ ਬਿਆਪਿਕ ਅੰਤਰ ਹਰੀ
Sarab bi▫āpik anṯar harī.
The Lord is diffused in the inner beings of all.

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਦੇਉ ਤਾਂ ਚੀ ਆਣਿ
Paraṇvai nāmḏe▫o ṯāʼn cẖī āṇ.
Prays Naam Dayv, seek His Protection.

ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਚੈ ਨੀਸਾਣਿ ॥੫॥੧॥
Sagal bẖagaṯ jā cẖai nīsāṇ. ||5||1||
All the devotees are His banner and insignia. ||5||1||

ਮਲਾਰ
Malār.
Malaar:

ਮੋ ਕਉ ਤੂੰ ਬਿਸਾਰਿ ਤੂ ਬਿਸਾਰਿ
Mo ka▫o ṯūʼn na bisār ṯū na bisār.
Please do not forget me; please do not forget me,

ਤੂ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Ŧū na bisāre rām▫ī▫ā. ||1|| rahā▫o.
please do not forget me, O Lord. ||1||Pause||

ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹੁ ਭ੍ਰਮੁ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਊਪਰਿ ਸਭ ਕੋਪਿਲਾ
Ālāvanṯī ih bẖaram jo hai mujẖ ūpar sabẖ kopilā.
The temple priests have doubts about this, and everyone is furious with me.

ਸੂਦੁ ਸੂਦੁ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾ ਕਰਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥
Sūḏ sūḏ kar mār uṯẖā▫i▫o kahā kara▫o bāp bīṯẖulā. ||1||
Calling me low-caste and untouchable, they beat me and drove me out; what should I do now, O Beloved Father Lord? ||1||

ਮੂਏ ਹੂਏ ਜਉ ਮੁਕਤਿ ਦੇਹੁਗੇ ਮੁਕਤਿ ਜਾਨੈ ਕੋਇਲਾ
Mū▫e hū▫e ja▫o mukaṯ ḏehuge mukaṯ na jānai ko▫ilā.
If You liberate me after I am dead, no one will know that I am liberated.

ਪੰਡੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ ॥੨॥
Ė pandī▫ā mo ka▫o dẖedẖ kahaṯ ṯerī paij picẖẖaʼnudī ho▫ilā. ||2||
These Pandits, these religious scholars, call me low-born; when they say this, they tarnish Your honor as well. ||2||

ਤੂ ਜੁ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈਂ ਅਤਿਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ
Ŧū jo ḏa▫i▫āl kirpāl kahī▫aṯ haiʼn aṯibẖuj bẖa▫i▫o apārlā.
You are called kind and compassionate; the power of Your Arm is absolutely unrivalled.

ਫੇਰਿ ਦੀਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕਉ ਪੰਡੀਅਨ ਕਉ ਪਿਛਵਾਰਲਾ ॥੩॥੨॥
Fer ḏī▫ā ḏehurā nāme ka▫o pandī▫an ka▫o picẖẖvārlā. ||3||2||
The Lord turned the temple around to face Naam Dayv; He turned His back on the Brahmins. ||3||2||

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits