Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਭਰਮੇ ਭੂਲੀ ਰੇ ਜੈ ਚੰਦਾ
Bẖarme bẖūlī re jai cẖanḏā.

ਨਹੀ ਨਹੀ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Nahī nahī cẖīnĥi▫ā parmānanḏā. ||1|| rahā▫o.

ਘਰਿ ਘਰਿ ਖਾਇਆ ਪਿੰਡੁ ਬਧਾਇਆ ਖਿੰਥਾ ਮੁੰਦਾ ਮਾਇਆ
Gẖar gẖar kẖā▫i▫ā pind baḏẖā▫i▫ā kẖinthā munḏa mā▫i▫ā.

ਭੂਮਿ ਮਸਾਣ ਕੀ ਭਸਮ ਲਗਾਈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਤਤੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥
Bẖūm masāṇ kī bẖasam lagā▫ī gur bin ṯaṯ na pā▫i▫ā. ||2||

ਕਾਇ ਜਪਹੁ ਰੇ ਕਾਇ ਤਪਹੁ ਰੇ ਕਾਇ ਬਿਲੋਵਹੁ ਪਾਣੀ
Kā▫e japahu re kā▫e ṯaphu re kā▫e bilovahu pāṇī.

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਿ ਉਪਾਈ ਸੋ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੩॥
Lakẖ cẖa▫orāsīh jiniĥ upā▫ī so simrahu nirbāṇī. ||3||

ਕਾਇ ਕਮੰਡਲੁ ਕਾਪੜੀਆ ਰੇ ਅਠਸਠਿ ਕਾਇ ਫਿਰਾਹੀ
Kā▫e kamandal kāpṛī▫ā re aṯẖsaṯẖ kā▫e firā▫ī.

ਬਦਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨੁ ਸੁਨੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਣ ਬਿਨੁ ਗਾਹੁ ਕਿ ਪਾਹੀ ॥੪॥੧॥
Baḏaṯ Ŧrilocẖan sun re parāṇī kaṇ bin gāhu kė pāhī. ||4||1||

ਗੂਜਰੀ
Gūjrī.

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ
Anṯ kāl jo lacẖẖmī simrai aisī cẖinṯā mėh je marai.

ਸਰਪ ਜੋਨਿ ਵਲਿ ਵਲਿ ਅਉਤਰੈ ॥੧॥
Sarap jon val val a▫uṯarai. ||1||

ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿਦ ਨਾਮੁ ਮਤਿ ਬੀਸਰੈ ਰਹਾਉ
Arī bā▫ī gobiḏ nām maṯ bīsrai. Rahā▫o.

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ
Anṯ kāl jo isṯarī simrai aisī cẖinṯā mėh je marai.

ਬੇਸਵਾ ਜੋਨਿ ਵਲਿ ਵਲਿ ਅਉਤਰੈ ॥੨॥
Besvā jon val val a▫uṯarai. ||2||

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਲੜਿਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ
Anṯ kāl jo laṛike simrai aisī cẖinṯā mėh je marai.

ਸੂਕਰ ਜੋਨਿ ਵਲਿ ਵਲਿ ਅਉਤਰੈ ॥੩॥
Sūkar jon val val a▫uṯarai. ||3||

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ
Anṯ kāl jo manḏar simrai aisī cẖinṯā mėh je marai.

ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨਿ ਵਲਿ ਵਲਿ ਅਉਤਰੈ ॥੪॥
Pareṯ jon val val a▫uṯarai. ||4||

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ
Anṯ kāl nārā▫iṇ simrai aisī cẖinṯā mėh je marai.

ਬਦਤਿ ਤਿਲੋਚਨੁ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰੁ ਵਾ ਕੇ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ॥੫॥੨॥
Baḏaṯ ṯilocẖan ṯe nar mukṯā pīṯambar vā ke riḏai basai. ||5||2||

ਗੂਜਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀਉ ਕਾ ਪਦਾ ਘਰੁ
Gūjrī sarī Jaiḏev jī▫o kā paḏā gẖar 4

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.

ਪਰਮਾਦਿ ਪੁਰਖਮਨੋਪਿਮੰ ਸਤਿ ਆਦਿ ਭਾਵ ਰਤੰ
Parmāḏ purakẖmanopimaʼn saṯ āḏ bẖāv raṯaʼn.

ਪਰਮਦਭੁਤੰ ਪਰਕ੍ਰਿਤਿ ਪਰੰ ਜਦਿਚਿੰਤਿ ਸਰਬ ਗਤੰ ॥੧॥
Parmaḏ▫bẖuṯaʼn parkariṯ paraʼn jaḏcẖinṯ sarab gaṯaʼn. ||1||

ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ
Keval rām nām manormaʼn.

ਬਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਮਇਅੰ
Baḏ amriṯ ṯaṯ ma▫i▫aʼn.

ਦਨੋਤਿ ਜਸਮਰਣੇਨ ਜਨਮ ਜਰਾਧਿ ਮਰਣ ਭਇਅੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Na ḏanoṯ jasmarṇen janam jarāḏẖ maraṇ bẖa▫i▫aʼn. ||1|| rahā▫o.

ਇਛਸਿ ਜਮਾਦਿ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸੁ ਸ੍ਵਸਤਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤੰ
Icẖẖas jamāḏ parābẖ▫yaʼn jas savasṯ sukariṯ kirt▫aʼn.

ਭਵ ਭੂਤ ਭਾਵ ਸਮਬ੍ਯ੍ਯਿਅੰ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਸੰਨਮਿਦੰ ॥੨॥
Bẖav bẖūṯ bẖāv sam▫bi▫yam parmaʼn parsanmiḏaʼn. ||2||

ਲੋਭਾਦਿ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹੰ ਜਦਿਬਿਧਿ ਆਚਰਣੰ
Lobẖāḏ ḏarisat par garihaʼn jaḏibiḏẖ ācẖarṇaʼn.

ਤਜਿ ਸਕਲ ਦੁਹਕ੍ਰਿਤ ਦੁਰਮਤੀ ਭਜੁ ਚਕ੍ਰਧਰ ਸਰਣੰ ॥੩॥
Ŧaj sakal ḏuhkariṯ ḏurmaṯī bẖaj cẖakarḏẖar sarṇaʼn. ||3||

ਹਰਿ ਭਗਤ ਨਿਜ ਨਿਹਕੇਵਲਾ ਰਿਦ ਕਰਮਣਾ ਬਚਸਾ
Har bẖagaṯ nij nihkevlā riḏ karmaṇā bacẖsā.

ਜੋਗੇਨ ਕਿੰ ਜਗੇਨ ਕਿੰ ਦਾਨੇਨ ਕਿੰ ਤਪਸਾ ॥੪॥
Jogen kiʼn jagen kiʼn ḏāḏen kiʼn ṯapsā. ||4||

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇਤਿ ਜਪਿ ਨਰ ਸਕਲ ਸਿਧਿ ਪਦੰ
Gobinḏ gobinḏeṯ jap nar sakal siḏẖ paḏaʼn.

ਜੈਦੇਵ ਆਇਉ ਤਸ ਸਫੁਟੰ ਭਵ ਭੂਤ ਸਰਬ ਗਤੰ ॥੫॥੧॥
Jaiḏev ā▫i▫o ṯas safutaʼn bẖav bẖūṯ sarab gaṯaʼn. ||5||1||

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits