Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ
Gobinḏ ham aise aprāḏẖī.
O Lord of the Universe, I am such a sinner!

ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਥਾ ਦੀਆ ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਸਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Jin parabẖ jī▫o pind thā ḏī▫ā ṯis kī bẖā▫o bẖagaṯ nahī sāḏẖī. ||1|| rahā▫o.
God gave me body and soul, but I have not practiced loving devotional worship to Him. ||1||Pause||

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਅਪਬਾਦੁ ਛੂਟੈ
Par ḏẖan par ṯan par ṯī ninḏā par apbāḏ na cẖẖūtai.
Others' wealth, others' bodies, others' wives, others' slander and others' fights - I have not given them up.

ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਹੋਤੁ ਹੈ ਫੁਨਿ ਫੁਨਿ ਇਹੁ ਪਰਸੰਗੁ ਤੂਟੈ ॥੨॥
Āvā gavan hoṯ hai fun fun ih parsang na ṯūtai. ||2||
For the sake of these, coming and going in reincarnation happens over and over again, and this story never ends. ||2||

ਜਿਹ ਘਰਿ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰਿ ਸੰਤਨ ਇਕ ਨਿਮਖ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੋ ਮੈ ਫੇਰਾ
Jih gẖar kathā hoṯ har sanṯan ik nimakẖ na kīnĥo mai ferā.
That house, in which the Saints speak of the Lord - I have not visited it, even for an instant.

ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ ਤਿਨ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ ॥੩॥
Lampat cẖor ḏūṯ maṯvāre ṯin sang saḏā baserā. ||3||
Drunkards, thieves, and evil-doers - I constantly dwell with them. ||3||

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਸੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ
Kām kroḏẖ mā▫i▫ā maḏ maṯsar e sampai mo māhī.
Sexual desire, anger, the wine of Maya, and envy - these are what I collect within myself.

ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੁਪਨੰਤਰਿ ਨਾਹੀ ॥੪॥
Ḏa▫i▫ā ḏẖaram ar gur kī sevā e supnanṯar nāhī. ||4||
Compassion, righteousness, and service to the Guru - these do not visit me, even in my dreams. ||4||

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਭਗਤਿ ਬਛਲ ਭੈ ਹਾਰੀ
Ḏīn ḏa▫i▫āl kirpāl ḏamoḏar bẖagaṯ bacẖẖal bẖai hārī.
He is merciful to the meek, compassionate and benevolent, the Lover of His devotees, the Destroyer of fear.

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਭੀਰ ਜਨ ਰਾਖਹੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੫॥੮॥
Kahaṯ Kabīr bẖīr jan rākẖo har sevā kara▫o ṯumĥārī. ||5||8||
Says Kabeer, please protect Your humble servant from disaster; O Lord, I serve only You. ||5||8||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ
Jih simran ho▫e mukaṯ ḏu▫ār.
Remembering Him in meditation, the door of liberation is found.

ਜਾਹਿ ਬੈਕੁੰਠਿ ਨਹੀ ਸੰਸਾਰਿ
Jāhi baikunṯẖ nahī sansār.
You shall go to heaven, and not return to this earth.

ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰਿ ਬਜਾਵਹਿ ਤੂਰ
Nirbẖa▫o kai gẖar bajāvėh ṯūr.
In the home of the Fearless Lord, the celestial trumpets resound.

ਅਨਹਦ ਬਜਹਿ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ॥੧॥
Anhaḏ bajėh saḏā bẖarpūr. ||1||
The unstruck sound current will vibrate and resonate forever. ||1||

ਐਸਾ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਮਨ ਮਾਹਿ
Aisā simran kar man māhi.
Practice such meditative remembrance in your mind.

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਮੁਕਤਿ ਕਤ ਨਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Bin simran mukaṯ kaṯ nāhi. ||1|| rahā▫o.
Without this meditative remembrance, liberation will never be found. ||1||Pause||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਨਨਕਾਰੁ
Jih simran nāhī nankār.
Remembering Him in meditation, you will meet with no obstruction.

ਮੁਕਤਿ ਕਰੈ ਉਤਰੈ ਬਹੁ ਭਾਰੁ
Mukaṯ karai uṯrai baho bẖār.
You will be liberated, and the great load will be taken away.

ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਰਿ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹਿ
Namaskār kar hirḏai māhi.
Bow in humility within your heart,

ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਤੇਰਾ ਆਵਨੁ ਨਾਹਿ ॥੨॥
Fir fir ṯerā āvan nāhi. ||2||
and you will not have to be reincarnated over and over again. ||2||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਹਿ ਤੂ ਕੇਲ
Jih simran karahi ṯū kel.
Remember Him in meditation, celebrate and be happy.

ਦੀਪਕੁ ਬਾਂਧਿ ਧਰਿਓ ਬਿਨੁ ਤੇਲ
Ḏīpak bāʼnḏẖ ḏẖari▫o bin ṯel.
God has placed His lamp deep within you, which burns without any oil.

ਸੋ ਦੀਪਕੁ ਅਮਰਕੁ ਸੰਸਾਰਿ
So ḏīpak amrak sansār.
That lamp makes the world immortal;

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖੁ ਕਾਢੀਲੇ ਮਾਰਿ ॥੩॥
Kām kroḏẖ bikẖ kādẖīle mār. ||3||
it conquers and drives out the poisons of sexual desire and anger. ||3||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਹੋਇ
Jih simran ṯerī gaṯ ho▫e.
Remembering Him in meditation, you shall obtain salvation.

ਸੋ ਸਿਮਰਨੁ ਰਖੁ ਕੰਠਿ ਪਰੋਇ
So simran rakẖ kanṯẖ paro▫e.
Wear that meditative remembrance as your necklace.

ਸੋ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਨਹੀ ਰਾਖੁ ਉਤਾਰਿ
So simran kar nahī rākẖ uṯār.
Practice that meditative remembrance, and never let it go.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੪॥
Gur parsādī uṯrėh pār. ||4||
By Guru's Grace, you shall cross over. ||4||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਤੁਹਿ ਕਾਨਿ
Jih simran nāhī ṯuhi kān.
Remembering Him in meditation, you shall not be obligated to others.

ਮੰਦਰਿ ਸੋਵਹਿ ਪਟੰਬਰ ਤਾਨਿ
Manḏar sovėh patambar ṯān.
You shall sleep in your mansion, in blankets of silk.

ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਬਿਗਸੈ ਜੀਉ
Sej sukẖālī bigsai jī▫o.
Your soul shall blossom forth in happiness, on this comfortable bed.

ਸੋ ਸਿਮਰਨੁ ਤੂ ਅਨਦਿਨੁ ਪੀਉ ॥੫॥
So simran ṯū an▫ḏin pī▫o. ||5||
So drink in this meditative remembrance, night and day. ||5||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ
Jih simran ṯerī jā▫e balā▫e.
Remembering Him in meditation, your troubles will depart.

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਤੁਝੁ ਪੋਹੈ ਮਾਇ
Jih simran ṯujẖ pohai na mā▫e.
Remembering Him in meditation, Maya will not bother you.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਗਾਈਐ
Simar simar har har man gā▫ī▫ai.
Meditate, meditate in remembrance on the Lord, Har, Har, and sing His Praises in your mind.

ਇਹੁ ਸਿਮਰਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥੬॥
Ih simran saṯgur ṯe pā▫ī▫ai. ||6||
This meditative remembrance is obtained from the True Guru. ||6||

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ
Saḏā saḏā simar ḏin rāṯ.
Forever and ever, remember Him, day and night,

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ
Ūṯẖaṯ baiṯẖaṯ sās girās.
while standing up and sitting down, with every breath and morsel of food.

ਜਾਗੁ ਸੋਇ ਸਿਮਰਨ ਰਸ ਭੋਗ
Jāg so▫e simran ras bẖog.
While awake and asleep, enjoy the essence of this meditative remembrance.

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਪਾਈਐ ਸੰਜੋਗ ॥੭॥
Har simran pā▫ī▫ai sanjog. ||7||
The Lord's meditative remembrance is obtained by good destiny. ||7||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਤੁਝੁ ਭਾਰ
Jih simran nāhī ṯujẖ bẖār.
Remembering Him in meditation, you shall not be loaded down.

ਸੋ ਸਿਮਰਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ
So simran rām nām aḏẖār.
Make this meditative remembrance of the Lord's Name your Support.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾ ਨਹੀ ਅੰਤੁ
Kahi Kabīr jā kā nahī anṯ.
Says Kabeer, He has no limits;

ਤਿਸ ਕੇ ਆਗੇ ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ॥੮॥੯॥
Ŧis ke āge ṯanṯ na manṯ. ||8||9||
no tantras or mantras can be used against Him. ||8||9||

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ
Rāmkalī gẖar 2 baṇī Kabīr jī kī
Raamkalee, Second House, The Word Of Kabeer Jee:

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਬੰਧਚਿ ਬੰਧਨੁ ਪਾਇਆ
Banḏẖacẖ banḏẖan pā▫i▫ā.
Maya, the Trapper, has sprung her trap.

ਮੁਕਤੈ ਗੁਰਿ ਅਨਲੁ ਬੁਝਾਇਆ
Mukṯai gur anal bujẖā▫i▫ā.
The Guru, the Liberated One, has put out the fire.

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits