Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ
Soraṯẖ mėhlā 3.
Sorat'h, Third Mehl:

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਚਰੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਹੈ ਸਾਸਾ
Har jī▫o ṯuḏẖ no saḏā sālāhī pi▫āre jicẖar gẖat anṯar hai sāsā.
Dear Beloved Lord, I praise You continually, as long as there is the breath within my body.

ਇਕੁ ਪਲੁ ਖਿਨੁ ਵਿਸਰਹਿ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣਉ ਬਰਸ ਪਚਾਸਾ
Ik pal kẖin visrahi ṯū su▫āmī jāṇa▫o baras pacẖāsā.
If I were to forget You, for a moment, even for an instant, O Lord Master, it would be like fifty years for me.

ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥੧॥
Ham mūṛ mugaḏẖ saḏā se bẖā▫ī gur kai sabaḏ pargāsā. ||1||
I was always such a fool and an idiot, O Siblings of Destiny, but now, through the Word of the Guru's Shabad, my mind is enlightened. ||1||

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ
Har jī▫o ṯum āpe ḏeh bujẖā▫ī.
Dear Lord, You Yourself bestow understanding.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਸਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਈ ਰਹਾਉ
Har jī▫o ṯuḏẖ vitahu vāri▫ā saḏ hī ṯere nām vitahu bal jā▫ī. Rahā▫o.
Dear Lord, I am forever a sacrifice to You; I am dedicated and devoted to Your Name. ||Pause||

ਹਮ ਸਬਦਿ ਮੁਏ ਸਬਦਿ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਬਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤਿ ਪਾਈ
Ham sabaḏ mu▫e sabaḏ mār jīvāle bẖā▫ī sabḏe hī mukaṯ pā▫ī.
I have died in the Word of the Shabad, and through the Shabad, I am dead while yet alive, O Siblings of Destiny; through the Shabad, I have been liberated.

ਸਬਦੇ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਈ
Sabḏe man ṯan nirmal ho▫ā har vasi▫ā man ā▫ī.
Through the Shabad, my mind and body have been purified, and the Lord has come to dwell within my mind.

ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜਿਤੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥
Sabaḏ gur ḏāṯā jiṯ man rāṯā har si▫o rahi▫ā samā▫ī. ||2||
The Guru is the Giver of the Shabad; my mind is imbued with it, and I remain absorbed in the Lord. ||2||

ਸਬਦੁ ਜਾਣਹਿ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ
Sabaḏ na jāṇėh se anne bole se kiṯ ā▫e sansārā.
Those who do not know the Shabad are blind and deaf; why did they even bother to come into the world?

ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ
Har ras na pā▫i▫ā birthā janam gavā▫i▫ā jamėh vāro vārā.
They do not obtain the subtle essence of the Lord's elixir; they waste away their lives, and are reincarnated over and over again.

ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥੩॥
Bistā ke kīṛe bistā māhi samāṇe manmukẖ mugaḏẖ gubārā. ||3||
The blind, idiotic, self-willed manmukhs are like maggots in manure, and in manure they rot away. ||3||

ਆਪੇ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗਿ ਲਾਏ ਭਾਈ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਕੋਈ
Āpe kar vekẖai mārag lā▫e bẖā▫ī ṯis bin avar na ko▫ī.
The Lord Himself creates us, watches over us, and places us on the Path, O Siblings of Destiny; there is no one other than Him.

ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕੋਇ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ
Jo ḏẖur likẖi▫ā so ko▫e na metai bẖā▫ī karṯā kare so ho▫ī.
No one can erase that which is pre-ordained, O Siblings of Destiny; whatever the Creator wills, comes to pass.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਭਾਈ ਅਵਰੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥੪॥੪॥
Nānak nām vasi▫ā man anṯar bẖā▫ī avar na ḏūjā ko▫ī. ||4||4||
O Nanak, the Naam, the Name of the Lord, abides deep within the mind; O Siblings of Destiny, there is no other at all. ||4||4||

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ
Soraṯẖ mėhlā 3.
Sorat'h, Third Mehl:

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ
Gurmukẖ bẖagaṯ karahi parabẖ bẖāvėh an▫ḏin nām vakẖāṇe.
The Gurmukhs practice devotional worship, and become pleasing to God; night and day, they chant the Naam, the Name of the Lord.

ਭਗਤਾ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰਹਿ ਆਪਿ ਰਾਖਹਿ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣੇ
Bẖagṯā kī sār karahi āp rākẖahi jo ṯerai man bẖāṇe.
You Yourself protect and take care of Your devotees, who are pleasing to Your Mind.

ਤੂ ਗੁਣਦਾਤਾ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਣੇ ॥੧॥
Ŧū guṇḏāṯā sabaḏ pacẖẖāṯā guṇ kahi guṇī samāṇe. ||1||
You are the Giver of virtue, realized through the Word of Your Shabad. Uttering Your Glories, we merge with You, O Glorious Lord. ||1||

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ
Man mere har jī▫o saḏā samāl.
O my mind, remember always the Dear Lord.

ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੈ ਸਦਾ ਨਿਬਹੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ਰਹਾਉ
Anṯ kāl ṯerā belī hovai saḏā nibhai ṯerai nāl. Rahā▫o.
At the very last moment, He alone shall be your best friend; He shall always stand by you. ||Pause||

ਦੁਸਟ ਚਉਕੜੀ ਸਦਾ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵੀਚਾਰੇ
Ḏusat cẖa▫ukaṛī saḏā kūṛ kamāvėh nā būjẖėh vīcẖāre.
The gathering of the wicked enemies shall always practice falsehood; they do not contemplate understanding.

ਨਿੰਦਾ ਦੁਸਟੀ ਤੇ ਕਿਨਿ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਰਣਾਖਸ ਨਖਹਿ ਬਿਦਾਰੇ
Ninḏā ḏustī ṯe kin fal pā▫i▫ā harṇākẖas nakẖėh biḏāre.
Who can obtain fruit from the slander of evil enemies? Remember that Harnaakhash was torn apart by the Lord's claws.

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ਜਨੁ ਸਦ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਲਏ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥
Par▫hilāḏ jan saḏ har guṇ gāvai har jī▫o la▫e ubāre. ||2||
Prahlaad, the Lord's humble servant, constantly sang the Glorious Praises of the Lord, and the Dear Lord saved him. ||2||

ਆਪਸ ਕਉ ਬਹੁ ਭਲਾ ਕਰਿ ਜਾਣਹਿ ਮਨਮੁਖਿ ਮਤਿ ਕਾਈ
Āpas ka▫o baho bẖalā kar jāṇėh manmukẖ maṯ na kā▫ī.
The self-willed manmukhs see themselves as being very virtuous; they have absolutely no understanding at all.

ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪੇ ਜਾਸਨਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ
Sāḏẖū jan kī ninḏā vi▫āpe jāsan janam gavā▫ī.
They indulge in slander of the humble spiritual people; they waste their lives away, and then they have to depart.

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਚੇਤਹਿ ਨਾਹੀ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਤਾਈ ॥੩॥
Rām nām kaḏe cẖīṯėh nāhī anṯ ga▫e pacẖẖuṯā▫ī. ||3||
They never think of the Lord's Name, and in the end, they depart, regretting and repenting. ||3||

ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਭਗਤਾ ਕਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪਿ ਲਾਏ
Safal janam bẖagṯā kā kīṯā gur sevā āp lā▫e.
The Lord makes the lives of His devotees fruitful; He Himself links them to the Guru's service.

ਸਬਦੇ ਰਾਤੇ ਸਹਜੇ ਮਾਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ
Sabḏe rāṯe sėhje māṯe an▫ḏin har guṇ gā▫e.
Imbued with the Word of the Shabad, and intoxicated with celestial bliss, night and day, they sing the Glorious Praises of the Lord.

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਹਉ ਲਾਗਾ ਤਿਨ ਕੈ ਪਾਏ ॥੪॥੫॥
Nānak ḏās kahai benanṯī ha▫o lāgā ṯin kai pā▫e. ||4||5||
Slave Nanak utters this prayer: O Lord, please, let me fall at their feet. ||4||5||

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ
Soraṯẖ mėhlā 3.
Sorat'h, Third Mehl:

ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਆਵੈ
So sikẖ sakẖā banḏẖap hai bẖā▫ī jė gur ke bẖāṇe vicẖ āvai.
He alone is a Sikh, a friend, a relative and a sibling, who walks in the Way of the Guru's Will.

ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ ਵਿਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ
Āpṇai bẖāṇai jo cẖalai bẖā▫ī vicẖẖuṛ cẖotā kẖāvai.
One who walks according to his own will, O Siblings of Destiny, suffers separation from the Lord, and shall be punished.

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖੁ ਕਦੇ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥੧॥
Bin saṯgur sukẖ kaḏe na pāvai bẖā▫ī fir fir pacẖẖoṯāvai. ||1||
Without the True Guru, peace is never obtained, O Siblings of Destiny; again and again, he regrets and repents. ||1||

ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ
Har ke ḏās suhele bẖā▫ī.
The Lord's slaves are happy, O Siblings of Destiny.

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits