Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਆਵੈ ਤੋਟਿ   ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ  

कथना कथी न आवै तोटि ॥   कथि कथि कथी कोटी कोटि कोटि ॥  

Kathnā kathī na āvai ṯot.   Kath kath kathī kotī kot kot.  

There is no dearth of persons who dwell upon the Lord's discourses.   Millions give millions upon millions of descriptions and sermons regarding God.  

ਜਿਤਨੇ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀ ਪੁਰਾਣ ਸਾਸਤ੍ਰ ਕੇ ਵੇਤਾ ਹੈਂ ਤਿਨੋ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਕੇ ਸਤ੍ਯ ਸੰਕਲਪ ਆਦਿ ਬਲ ਕੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ (ਤੋਟਿ) ਅੰਤੁ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵਤਾ ਹੈ॥ ❀ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲ ਕਰ ਕਹੇਂ ਤੌ ਅੰਤੁ ਮਿਲ ਜਾਵੇ॥ ❀ਉੱਤਰ: ਕ੍ਰੋੜੋਂ ਨੇ ਪੀਛੇ ਕਥਨ ਕਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋੜੋਂ ਹੀ ਅਬ ਕਥਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਕ੍ਰੋੜੋਂ ਆਗੇ ਕਥਨ ਕਰੇਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਅੰਤੁ ਨ ਮਿਲਾ ਨਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ॥ ❀ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਐਸੀ ਬਿ੍ਯੰਤ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਕੈਸਾ ਹੈ॥ ਉੱਤਰ:


ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ   ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ  

देदा दे लैदे थकि पाहि ॥   जुगा जुगंतरि खाही खाहि ॥  

Ḏeḏā ḏe laiḏe thak pāhi.   Jugā juganṯar kẖāhī kẖāhi.  

The Giver continues giving but the recipients grow weary of receiving.   All the ages through the partakers partake of His provision.  

ਵਹੁਦਾਤਾ (ਦੇਦਾ) ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਦਾਨੁ ਦੇਤਾ ਹੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ (ਲੈਦੇ) ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਥਕ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗੋਂ ਮੈ ਤਿਸਕੇ ਦੀਏ (ਥਾਹੀ) ਪਦਾਰਥੋਂ ਕੋ ਖਾਤੇ ਹੈਂ॥ ਵਾ ਪੁਨ: ਪੁਨ: ਖਾਤੇ ਹੈਂ॥


ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ   ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥  

हुकमी हुकमु चलाए राहु ॥   नानक विगसै वेपरवाहु ॥३॥  

Hukmī hukam cẖalā▫e rāhu.   Nānak vigsai veparvāhu. ||3||  

The Commander, by His command, makes man walk on His path.   O Nanak! the carefree Master makes merry.  

ਐਸਾ (ਹੁਕਮੀ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਅਪਨੇ ਹੁਕਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਰਸਤੇ ਚਲਾਵਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਹੇ ਸਿਧੋ ਵਹੁ (ਵੇਪਰਵਾਹ) ਇੱਛਾ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸੋ (ਵਿਗਸੈ) ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਏਹ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹੁਕਮ ਮੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਸਭ ਕੋ ਚਲਾਉਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਮੈਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮੁ ਕੀਆ ਮੈਨੇ ਏਹ ਦੀਆ ਇਨ ਅੱਗ੍ਯਾਤਤਾ ਕੇ ਬਚਨੋ ਕੋ ਸੁਨ ਕਰ ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਪੁ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ॥੩॥ ❀ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਉਸ ਕੀ ਸਾਹਿਬੀ ਔਰੁ ਨਾਮੁ ਕੈਸਾ ਹੈ॥ ਉੱਤਰ:


ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ  

साचा साहिबु साचु नाइ भाखिआ भाउ अपारु ॥  

Sācẖā sāhib sācẖ nā▫e bẖākẖi▫ā bẖā▫o apār.  

True is the Lord, true His Name and the true have repeated His Name with infinite love.  

ਹੇ ਸਿੱਧੋ ਵਹੁ ਸਾਹਿਬੁ ਭੀ ਸਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਭੀ ਸਚਾ ਹੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਤਿਨੋ ਨੇ (ਭਾਖਿਆ) ਕਹਿਆ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਅਪਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੂਆ ਹੈ ਵਾ ਜਿਨੋ ਨੇ ਭਾਖ੍ਯਾ ਹੈ ਤਿਨ ਕੋ ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ (ਭਾਉ) ਗ੍ਯਾਨੁ ਹੂਆ ਹੈ॥


ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ  

आखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातारु ॥  

Ākẖahi mangahi ḏehi ḏehi ḏāṯ kare ḏāṯār.  

People pray and beg: "give us alms, give us alms", and the bestower bestows His gifts.  

ਤਿਸ ਦਾਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੇ (ਆਖਹਿ) ਮੁਖੋਂ ਸੇ ਦੇਹ ਦੇਹ ਕਹਿ ਕਰ ਸਭੀ ਮਾਗਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਸੋ ਕਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯਥੋਚਿਤ ਦਾਤ ਦੇਤਾ ਹੈ॥ ਪ੍ਰਸ਼ਨ:


ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ   ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ  

फेरि कि अगै रखीऐ जितु दिसै दरबारु ॥   मुहौ कि बोलणु बोलीऐ जितु सुणि धरे पिआरु ॥  

Fer kė agai rakẖī▫ai jiṯ ḏisai ḏarbār.   Muhou kė bolaṇ bolī▫ai jiṯ suṇ ḏẖare pi▫ār.  

Then, what should be placed before His where-by His court may be seen?   Which words should we utter with our mouths by hearing which, He may begin to bear us love?  

ਤਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਆਗੇ (ਫੇਰਿ) ਭੇਟਾ ਕ੍ਯਾ ਰਖੀਏ ਵਾ ਮੁੜਕੇ ਕ੍ਯਾ ਰੱਖੀਏ॥ ਜਿਸ ਸੇ ਤਿਸ ਸੱਚੇ (ਦਰਬਾਰੁ) ਦੀਵਾਨ ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਹੋ ਔਰ ਮੁਹ ਸੇ ਕ੍ਯਾ (ਬੋਲਣੁ) ਬਚਨੁ ਕਹੀਏ ਜਿਸਕੋ ਸੁਨ ਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਯਾਰੁ ਧਾਰਨ ਕਰੇ॥ ਉੱਤਰ: ਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਦੀਆ ਹੂਆ ਪਦਾਰਥੁ ਹੈ ਵਹੁ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਦਾ ਅਗੇ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਅਰਥ ਲਗਾਇ ਦੇਈਏ॥


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ   ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ   ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥  

अम्रित वेला सचु नाउ वडिआई वीचारु ॥   करमी आवै कपड़ा नदरी मोखु दुआरु ॥   नानक एवै जाणीऐ सभु आपे सचिआरु ॥४॥  

Amriṯ velā sacẖ nā▫o vadi▫ā▫ī vīcẖār.   Karmī āvai kapṛā naḏrī mokẖ ḏu▫ār.   Nānak evai jāṇī▫ai sabẖ āpe sacẖiār. ||4||  

Early in the morning utter the True Name and reflect upon God's greatness.   By Good actions the physical robe is obtained and by the Lord's benediction the gate of salvation.   Know thus, O Nanak! that the True One is all by Himself.  

ਹੇ ਸਿਧੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਚ ਨਾਮ ਕਾ ਜਾਪੁ ਕਰਨਾ ਏਹੀ ਭੇਟਾ ਰਖੀਏ ਇਸੀ ਤੇ ਤਿਸ ਕਾ ਦ੍ਰਬਾਰੁ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਆਵਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਭਗਤੋਂ ਕੀ ਰੱਖ੍ਯਾ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਤ੍ਯਾਦਿਕ ਵਡਿਆਈ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਨ ਕੇ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਪ੍ਯਾਰੁ ਧਾਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਉਪਾਸਨਾ ਰੂਪੁ ਕਰਮ ਕੇ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਜਬ ਜੀਉ ਕਰਮੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਬ (ਨਦਰੀ) ਹਰੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਸੇ (ਕਪੜਾ) ਭਗਤੀ ਰੂਪੁ ਸਿਰੋਪਾਉ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਔਰੁ ਤਿਸੁ ਸੇ ਮੋਖ ਕਾ ਦ੍ਵਾਰਾ ਗ੍ਯਾਨੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਹੇ ਸਿੱਧੋ (ਏਵੈ) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਨੀਏ ਜੋ (ਸਚਿਆਰੁ) ਸਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਸਰਬ ਠੌਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ❀ਯਥਾ ॥ ਸੁਖਮਨੀ (ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ) ॥੪॥ ❀ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਵਹੁ ਕਿਸੀ ਕਾ ਕੀਆ ਹੂਆ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾਦੀ ਹੈ ਵਾ ਬਿੰਦੀ ਹੈ॥ ਉੱਤਰ: ਵਾ (ਕਰਮੀ) ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਓਂ ਕੋ ਦੇਹ ਰੂਪੀ (ਕਪੜਾ) ਬਸਤ੍ਰ (ਆਕੇ) ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ (ਨਦਰੀ) ਬਿਬੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤਿਨਕੋ (ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ) ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਦਰਵਾਜਾ ਗ੍ਯਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ॥


ਥਾਪਿਆ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਹੋਇ   ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ  

थापिआ न जाइ कीता न होइ ॥   आपे आपि निरंजनु सोइ ॥  

Thāpi▫ā na jā▫e kīṯā na ho▫e.   Āpe āp niranjan so▫e.  

He is neither established nor created by any one.   That Pure One is all in all Himself.  

ਹੇ ਸਿੱਧੇ ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਕਿਸੀ ਕਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੂਆ ਭਾਵ ਨਾਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਔਰੁ ਨ ਕਿਸੀ ਕਾ ਬਿੰਦੀ ਉਤਪਤਿ ਕੀਆ ਹੂਆ ਹੈ ਵਹੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਮਾਯਾ ਮਲ ਸੇ ਰਹਿਤ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਭਾਵ ਅਨਾਦਿ ਅਨੰਤ ਹੈ॥


ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ  

जिनि सेविआ तिनि पाइआ मानु ॥  

Jin sevi▫ā ṯin pā▫i▫ā mān.  

They who serve Him, obtain honour.  

ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨੇ ਸੇਵਨ ਕੀਆ ਹੈ ਤਿਨੋ ਨੇ ਮਾਨੁ ਪਾਯਾ ਹੈ॥


ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ  

नानक गावीऐ गुणी निधानु ॥  

Nānak gāvī▫ai guṇī niḏẖān.  

O Nanak! sing praises of the Lord who is the treasure of excellences.  

ਸ੍ਰੀਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਐਸਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਕੇ (ਗੁਣੀਨਿਧਾਨੁ) ਗੁਣਾਂ ਕਾ ਖਜਾਨਾ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਗੁਣੋਂ ਕੋ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ॥ ❀ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਗਾਨਾ ਤਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਕਈ ਸ੍ਰੋਤਾ ਹੋ॥ ਉੱਤਰ:


ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ  

गावीऐ सुणीऐ मनि रखीऐ भाउ ॥  

Gāvī▫ai suṇī▫ai man rakẖī▫ai bẖā▫o.  

With the Lord's love reposed in thy heart sing and hear His praises.  

ਅਪਨੇ ਸੇ ਨ੍ਯੂਨ ਪਾਸ (ਗਾਵੀਐ) ਕਥਨ ਕਰੀਏ ਅਰੁ ਅਪਨੇ ਤੇ ਅਧਿਕ ਸੇ ਸੁਣੀਏ ਜਬ ਦੋਨੋ ਕਾ ਸੰਜੋਗ ਨਾ ਹੋ ਤਬ ਮਨ ਮੇਂ (ਭਾਉ) ਪ੍ਰੇਮੁ ਰਖੀਏ ਵਾ (ਗਾਵੀਐ) ਜੋ ਗਾਵਨ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਂ ਤਿਨ ਸੇ (ਸੁਣੀਏ) ਸ੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ ॥ ਪੁਨਾ (ਮਨ) ਮਨਨ ਕਰੀਏ॥ ਪੁਨਾ (ਰਖੀਏ) ਨਿਦਿਧ੍ਯਾਸਨੁ ਕਰੀਏ ਤਬ (ਭਾਉ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਗ੍ਯਾਨੁ ਹੋਤਾ ਹੈ॥


ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ  

दुखु परहरि सुखु घरि लै जाइ ॥  

Ḏukẖ parhar sukẖ gẖar lai jā▫e.  

Thus shalt thou shed pain and shalt take happiness to thy home.  

ਤਿਸ ਕਾ ਫਲੁ ਦੁਖੋਂ ਕੋ (ਪਰ) ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਹਰਿ) ਨਾਸੁ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਸੁਖੋਂ ਕੇ ਘਰਿ ਆਤਮ ਸੁਖੁ ਭਾਵ ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੇ ਲੇਸ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਭਵਨ ਮੇ ਜੀਵਯ ਅਨੰਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਂ ਉਸ ਮੇ (ਲੈਜਾਇ) ਅਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ॥ ❀ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਤਿਸ ਅਭਿੰਨਤਾ ਮੈ ਉਦਾਹਰਣੁ ਕਹੀਏ॥ ਉੱਤਰ:


ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ  

गुरमुखि नादं गुरमुखि वेदं गुरमुखि रहिआ समाई ॥  

Gurmukẖ nāḏaʼn gurmukẖ veḏaʼn gurmukẖ rahi▫ā samā▫ī.  

Gurbani is the Divine Word, Gurbani the Lord's Knowledge and through Gurbani the Lord is realised to be all pervading.  

ਗੁਰੂ ਜੋ ਮੁਖ ਹੈਂ ਤਿਨਾ ਦਾ ਜੋ (ਨਾਦੰ) ਸਬਦੁ ਹੈ ਜਬ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਗ੍ਯਾਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਸ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋ (ਵੇਦੰ) ਜਾਣਿਆਂ ਤਬ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਪੂਜ੍ਯ ਮੁਖੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿਸ ਮੈ (ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ) ਅਭਿੰਨ ਹੋ ਰਹਿਤਾ ਹੈ॥ ❀ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਐਸੇ ਗੁਰੋਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਨਾਓ॥ ਉੱਤਰ:


ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ  

गुरु ईसरु गुरु गोरखु बरमा गुरु पारबती माई ॥  

Gur īsar gur gorakẖ barmā gur pārbaṯī mā▫ī.  

The Guru is Shiva, the Guru Vishnu and Brahma, the Guru is Shiva's consort Parbati, Vishnu's consort Lakhshmi and Brahma's consort Saraswati.  

ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ (ਈਸਰੁ) ਸਿਵਜੀ ਹੂਏ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ (ਗੋਰਖੁ) ਬਿਸਨ ਜੀ ਹੂਏ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ (ਬਰਮਾ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਹੂਏ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਬਤੀ ਜੀ (ਮਾ) ਲੱਛਮੀ ਜੀ (ਈ) ਸੁਰਸਤੀ ਜੀ ਹੂਈ ਹੈ ਵਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਰਬ ਦੇਵ ਰੂਪ ਹੈਂ ਈਸਰ ਕਾ ਗੁਨੁ ਧਾਰ ਕਰ ਸਿੱਖੋਂ ਕਾ ਅਗ੍ਯਾਨੁ ਨਾਸੁ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਿਸਨੁ ਕਾ ਗੁਣ ਧਾਰ ਕਰ ਸੁਭ ਗੁਣੋਂ ਕੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਤਾ ਹੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾ ਗੁਣੁ ਧਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਗੁਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਤਾ ਹੈਂ ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਪਾਰਬਤੀ ਕਾ ਗੁਣ ਧਾਰ ਕਰ ਅਵਗੁਣੋਂ ਕਾ ਨਾਸੁ ਕਰਤਾ ਹੈਂ ਲੱਛਮੀ ਕਾ ਗੁਣੁ ਧਾਰਕਰ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਕੇ ਗੁਣੋ ਕਾ ਦਾਤਾ ਹੈਂ ਸੁਰੱਸ੍ਵਤੀ ਕਾ ਗੁਣੁ ਧਾਰ ਕਰ ਬਾਣੀ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸੁ ਕਰਤਾ ਹੈਂ॥ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਐਸੇ ਗੁਰੋਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਭੀ ਕਹੀਏ॥ ਉੱਤਰ:


ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਜਾਈ  

जे हउ जाणा आखा नाही कहणा कथनु न जाई ॥  

Je ha▫o jāṇā ākẖā nāhī kahṇā kathan na jā▫ī.  

Even though I Know God, I cannot narrate Him, He cannot be described by words.  

ਹੇ ਸਿੱਧੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੋਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਜੇਕਰ ਮੈ ਇਦੰਤਾ ਕਰ ਜਾਨੋ ਤੋ ਕ੍ਯਾ ਨਾ ਕਹੂੰ ਭਾਵ ਬ੍ਯੰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈ ਕਹਿਣਾ ਭੀ ਚਾਹੂੰ ਤੌ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਾ ਅਵਿਸੇ ਹੋਨੇ ਕਰਕੇ ਕਥਨੁ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਤੀ॥ ❀ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੁਛ ਤੇ ਕਹੀਏ॥ ਉੱਤਰ:


ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ   ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਜਾਈ ॥੫॥  

गुरा इक देहि बुझाई ॥   सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई ॥५॥  

Gurā ik ḏehi bujẖā▫ī.   Sabẖnā jī▫ā kā ik ḏāṯā so mai visar na jā▫ī. ||5||  

The Guru has explained one thing to me.   There is but one Bestower for all the beings May, I never forget Him.  

ਗੁਰੋਂ ਨੇ ਮੁਝ ਕੋ ਏਕ ਬੂਝ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜੀਵੋਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਹੇ ਸਿਧੋ ਸੋ ਮੁਝ ਕੋ ਵਿਸਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤਰ ਮੈ ਗੁਰੁ ਜੀ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਧੋਂ ਕੇ ਮਨ ਮੈ ਲੋਭੁ ਹੂਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਮਾਰੇ ਮਤ ਮੈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਏਹ ਜਾਨ ਕਰ ਕਹਤੇ ਭਏ ਕਿ ਹੇ ਬਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਰਾਈਏ ਅਰੁ ਰਤਨਾ ਕੀ ਖਾਣੀ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਦਿਖਾਈਏ ਤੂੰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਚਲੁ॥ ਉੱਤਰ:


ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ   ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ  

तीरथि नावा जे तिसु भावा विणु भाणे कि नाइ करी ॥   जेती सिरठि उपाई वेखा विणु करमा कि मिलै लई ॥  

Ŧirath nāvā je ṯis bẖāvā viṇ bẖāṇe kė nā▫e karī.   Jeṯī siraṯẖ upā▫ī vekẖā viṇ karmā kė milai la▫ī.  

If I become pleasing to Him that is my pilgrimage bath. Without pleasing Him of what avail is the ablution?   All the created beings, that I behold, without good acts what are they given and what do they obtain?  

ਹੇ ਸਿਧੋ ਜੌ ਪ੍ਰਮੇਸ੍ਵਰ ਕੋ ਭਾਵੀਏ ਤੌ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਜਾਇ। ਅਰੁ ਤੀਰਥ ਨਾਤੇ ਕੀ ਸਫਲਤਾ ਭੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੇ ਭਾਏ ਬਿਨਾ ਨਾਇ ਭੀ ਲੀਆ ਤੌ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰੁ ਏਹੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਉਤਪਤਿ ਕਰੀ ਹੋਈ ਕੀ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਬਿਨਾ ਕਰਮਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕ੍ਯਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਅਰੁ ਕ੍ਯਾ ਅਪਨੇ ਬਲ ਸੇ ਏਹ ਜੀਵ ਲੈ ਸਕਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਹਮਾਰੇ ਕਰਮੋਂ ਮੇਂ ਹੋਗਾ ਅਰੁ ਈਸ੍ਵਰ ਕੋ ਭਾਇਆ ਤਬ ਆਪ ਹੀ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਵੇਂਗੇ ਤੁਮ ਸੋਂ ਕ੍ਯਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨੁ ਹੈ॥


ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ  

मति विचि रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुणी ॥  

Maṯ vicẖ raṯan javāhar māṇik je ik gur kī sikẖ suṇī.  

In the mind are gems, jewels and rubies, provided thou you act upon (hearken to) even one instruction of the Guru.  

ਹੇ ਸਿਧੋ (ਜੇ) ਜਬ (ਗੁਰ ਕੀ) ਗੁਰੂਓਂ ਕੀ (ਇਕ) ਏਕਤਾ ਕੀ ਸਿਖ੍ਯਾ ਸੁਣੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਬ ਗੁਰੋਂ ਸੇ ਏਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਨੀਏ ਤਬ ਅਪਨੀ (ਮਤਿ) ਬੁਧੀ ਮੈ ਹੀ ਰਤਨ (ਜਵਾਹਰ) (ਮਾਣਿਕ) ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈਂ॥ ਰਤਨ ਨਾਮ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਕਾ ਸਾਖਯਾਤ ਹੋਣਾ (ਮਾਣਿਕ) ਜੋ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸ੍ਰਵਨ ਮਨਨ ਨਿਦਿਧ੍ਯਾਸਨ ਆਦੀ ਸਭ ਗੁਣ ਬੁਧੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਂ॥


ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ   ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਜਾਈ ॥੬॥  

गुरा इक देहि बुझाई ॥   सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई ॥६॥  

Gurā ik ḏehi bujẖā▫ī.   Sabẖnā jī▫ā kā ik ḏāṯā so mai visar na jā▫ī. ||6||  

The Guru has explained one thing to me.   There is but one Bestower for all the beings. May, I never forget Him.  

ਇਤਨਾ ਅਰਥੁ ਪੂਰਬ ਵਤ ਜਾਣਨਾ। ਪੁਨਾ ਸਿਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਕਹਤੇ ਭਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਮਤ ਮੈ ਆਓ ਅਰਥਾਤ ਜੋਗ ਭੇਸੁ ਲੇ ਲਵੋ ਤਬ ਜੋਗ ਕੇ ਬਲ ਸੇ ਆਪਕੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਧੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਬੋਧਨੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਕਹਤੇ ਭਏ॥


ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ   ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ   ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਲੇਇ   ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਆਵਈ ਵਾਤ ਪੁਛੈ ਕੇ  

जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होइ ॥   नवा खंडा विचि जाणीऐ नालि चलै सभु कोइ ॥   चंगा नाउ रखाइ कै जसु कीरति जगि लेइ ॥   जे तिसु नदरि न आवई त वात न पुछै के ॥  

Je jug cẖāre ārjā hor ḏasūṇī ho▫e.   Navā kẖanda vicẖ jāṇī▫ai nāl cẖalai sabẖ ko▫e.   Cẖanga nā▫o rakẖā▫e kai jas kīraṯ jag le▫e.   Je ṯis naḏar na āvī ṯa vāṯ na pucẖẖai ke.  

Though a man's age be equal to four ages and grow even ten times more,   Even though he be known in the nine continents and all were to walk with him (or follow in his train),   and he were to assume good name and obtain praise and renown in the world.   If God's gracious glance falls not one him, them, no one would care for him,  

ਹੇ ਸਿਧੋ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਜੁਗ ਪ੍ਰਯੰਤ ਆਰਬਲਾ ਹੋਵੇ ਅਰ ਦਸ ਗੁਣੀ ਔਰ ਭੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਿਆਂ ਭੀ ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਭ ਕੋਈ ਸਾਥ ਚਲੈ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਕਮ ਮੇ ਚਲੇ ਔਰ ਨਾਮੁ ਭੀ ਜਗਤ ਮੈ ਅਛਾ ਰਖਾਵੇ ਜਸੁਦੇਸ ਮੈ ਕੀਰਤਿ ਦੇਸਾਂਤਰ ਮੈ ਵਾ ਜਸੁ ਮੁਖ ਪਰ ਕੀਰਤੀ ਪਿਠ ਪਿਛੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੇ ਸਿਧੋ ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ (ਨਦਰਿ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇ ਪੁਰਸ਼ੁ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਬ ਤਿਸ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਛਤਾ ਵਾ (ਕੇ) ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਕੇ ਪ੍ਯਾਰੇ ਹੈਂ ਸੋ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਛਤੇ ਭਾਵ ਤਿਸ ਕੋ ਤੁਛ ਜਾਨਤੇ ਹੈਂ॥ ਭਾਰਤ ੧ ਕਿੰਪੁਰਖ ੨ ਹਰਿਵਰਖ ੩ ਭਦ੍ਰਾਸ ੪ ਕੇਤੁਮਾਲ ੫ ਇਲਬ੍ਰਤ ੬ ਰਮਣਕ ੭ ਹਿਰਣਮਯ ੮ ਕੁਰੂ ੯ ਇਨਮੈ ਇਤਨਾ ਜਾਨਨਾ ਜੋ ਸੁਮੇਰ ਕੇ ਦਖਨ ਕੀ ਤਰਫ ਤੀਨ ਪਰਬਤ ਹੈਂ ਹਿਮਾਲਯ ਔਰ ਹੇਮਕੂੰਟ ਤਥਾ ਨਿਖਧ ਇਨ ਤੀਨੋ ਮੈ ਦਖਨ ਸਮੰੁਦ੍ਰ ਔਰ ਹਿਮਾਲਯ ਕੇ ਬੀਚ ਹਮਾਰੇ ਰਹਨੇ ਕਾ ਅਸਥਾਨੁ ਭਾਰਤ ਖੰਡੁ ਹੈ ਅਰ ਹਿਮਾਲਯ ਤਥਾ ਹੇਮਕੂੰਟ ਪਰਬਤ ਕੇ ਬੀਚ ਕਿੰਪੁਰਖ ਖੰਡੁ ਹੈ ਔਰ ਹੇਮਕੂੰਟ ਤਥਾ ਨਿਖਧ ਪਰਬਤ ਕੇ ਮਧਯ ਹਰਿਵਰਖ ਖੰਡੁ ਹੈ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਮੇਰ ਕੇ ਪੁਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਤਰਫ ਏਕ ਮਾਲ੍ਯਵਾਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਤਿਸ ਮਾਲ੍ਯਵਾਨ ਪਰਬਤ ਕੇ ਔਰ ਲਵਣ ਸਮੰੁਦ ਕੇ ਬੀਚ ਭਦ੍ਰਾਸ ਖੰਡ ਹੈ ਔਰ ਸੁਮੇਰ ਕੇ ਪਸਚਿਮਕੀ ਤਰਫ ਗੰਧਮਾਦਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਤਿਸ ਪਰਬਤੁ ਤਥਾ ਪਸਚਿਮ ਕੇ ਲਵਣ ਸਮੰੁਦ ਕੇ ਬੀਚ ਕੇਤੁਮਾਲ ਖੰਡੁ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਸੁਮੇਰ ਕੇ ਉਤਰ ਭੀ ਤੀਨ ਪਰਬਤ ਹੈਂ ਨੀਲ ਪਰਬਤੁ ਅਰ ਸ੍ਵ੍ਹੇਤ ਪਰਬਤੁ ਤਥਾ ਸ੍ਰਿੰਗਵਾਨ ਪਰਬਤ ਨੀਲ ਅਰ ਸ੍ਵੇਤ ਪਰਬਤ ਕੇ ਬੀਚ ਮੈ ਰਮਣਕ ਖੰਡੁ ਹੈ ਅਰ ਸ੍ਵੇਤ ਤਥਾ ਸ੍ਰਿੰਗਵਾਨ ਪਰਬਤ ਕੇ ਬੀਚ ਮੈ ਹਿਰਣਮ੍ਯ ਖੰਡੁ ਹੈ। ਅਰ ਉਤਰ ਕਾ ਖਾਰਾ ਸਮੰੁਦ੍ਰ, ਤਥਾ ਸ੍ਰਿੰਗਵਾਨ ਪਰਬਤ ਇਨ ਦੋਨੋ ਕੇ ਮਧ੍ਯ ਉਤਰ ਕੁਰੂ ਖੰਡ ਹੈ ਅਰ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸਾ ਕੇ ਚਾਰ ਪਰਬਤ ਅਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਬੀਚ ਕਾ ਕੀਲੇ ਕੇ ਤੁਲ ਤਿਸ ਸੁਮੇਰ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਿਲਾਬ੍ਰਤ ਖੰਡੁ ਹੈ॥


ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟੁ ਕਰਿ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ  

कीटा अंदरि कीटु करि दोसी दोसु धरे ॥  

Kītā anḏar kīt kar ḏosī ḏos ḏẖare.  

he is accounted a vermin amongst worms and even the sinners impute accusations to him.  

ਕੀਟ ਜੋ ਹੈਂ ਤਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰਿ ਵਹੁ ਭੀ ਇਕੁ ਕੀਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕੋ (ਦੋਸੀ) ਕੁਸਟੀ ਵਾ ਪਾਪੀ ਭੀ ਦੋਸੁ ਰਖਤੇ ਹੈਂ ਵਾ ਉਸ ਕੇ ਦੋਸੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮੈ ਉਸ ਪਰ ਦੋਸ ਧਰੇ ਜਾਤੇ ਹੈਂ॥


ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ  

नानक निरगुणि गुणु करे गुणवंतिआ गुणु दे ॥  

Nānak nirguṇ guṇ kare guṇvanṯi▫ā guṇ ḏe.  

O Nanak! God grants virtue to the non-virtuous and bestows piety on the pious.  

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਹੇ ਸਿਧੋ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰੁ ਨਿਰਗੁਣੋ ਕੋ ਭੀ ਗੁਣੁ ਦੇਤਾ ਹੈ ਅਰ ਗੁਣਵਾਨੋ ਕੋ ਅਧਿਕ ਗੁਣੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ॥


ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥  

तेहा कोइ न सुझई जि तिसु गुणु कोइ करे ॥७॥  

Ŧehā ko▫e na sujẖ▫ī jė ṯis guṇ ko▫e kare. ||7||  

I can think of no such one who can show any goodness unto Him.  

ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਜੋ ਤਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ੍ਵਰ ਕੋ ਗੁਣ ਦੇਵੈ ਭਾਵ ਉਪਕਾਰੋ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ॥੭॥ ਅਬ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮੁ ਕਥਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ॥


ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ   ਸੁਣਿਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ   ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ   ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਸਕੈ ਕਾਲੁ  

सुणिऐ सिध पीर सुरि नाथ ॥   सुणिऐ धरति धवल आकास ॥   सुणिऐ दीप लोअ पाताल ॥   सुणिऐ पोहि न सकै कालु ॥  

Suṇi▫ai siḏẖ pīr sur nāth.   Suṇi▫ai ḏẖaraṯ ḏẖaval ākās.   Suṇi▫ai ḏīp lo▫a pāṯāl.   Suṇi▫ai pohi na sakai kāl.  

By hearing God's Name the mortal becomes a perfect person, religious guide, spiritual hero and a great yogi.   By hearing God's Name the reality of the earth, it's supposed supporting bull and the heaven is revealed unto the mortal.   By hearkening to the Lord's Name man comes to have the knowledge of the continents, the worlds and the nether regions.   By hearing the Lord's Name death cannot torment (touch) the mortal.  

ਗੋਰਖ ਆਦੀ ਸਿਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਕੇ ਪੀਰ ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਪੁਨਾ ੯ ਨਾਥ ਵਾ (ਸੁਰਿਨਾਥ) ਇੰਦ੍ਰ ਇਨ ਸਭ ਕੋ ਪਦਵੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸਰਵਣ ਸੇ ਹੀ ਪਰਾਪਤਿ ਭਈ ਹੈ ਆਗੇ ਪਦਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਕਾਮੀਆਂ ਕੋ ਸਿੱਧੀ ਸ੍ਵਰਗਾਦਿਕ ਪਦਵੀ ਨਿਸਕਾਮੀਆਂ ਕੋ ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਧਰਤੀ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ (ਔਰੁ) (ਧਵਲ) ਧਰਮ ਰੂਪੁ ਔਰੁ ਅਕਾਸੁ ਏਹ ਸਭ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹੂਏ ਹੈਂ। ਭਾਵ ਇਨ ਕੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੂਏ ਹੈਂ। ਸਾਤ ਹੀ ਦੀਪ ਅਰ ਸਾਤ ਹੀ (ਲੋਅ) ਲੋਕ ਅਰ ਸਾਤ ਹੀ ਪਾਤਾਲੋਂ ਕੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਨਾਮ ਕੌ ਸ੍ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਤਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੂਏ ਹੈਂ॥ ❀ਸੁਣਨੇ ਕਹਕੇ ਕਾਲੁ (ਪੋਹਿ) ਸਪਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਭਾਵ ਮਾਰਕੰਡੇ ਆਦਿਕ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਪਦ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੂਏ ਹੈਂ॥ ਸਾਤੋ ਦੀਪ ਜੰਬੂ ੧ ਸਾਲਮਲ ੨ ਪਲਾਖ੍ਯ ੩ ਕੋਚ ੪ ਸਾਕ ੫ ਕੁਸ ੬ ਪੁਸਕਰ ੭ ਉਪਰ ਕੇ ਸਤ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਭੂਰ ੧ ਭੁਵਰ ੨ ਸ੍ਵਰ ੩ ਮਹਰ ੪ ਜਨ ੫ ਤਪ ੬ ਸਤ ੭ ਨੀਚ ਸਤ ਪਤਾਲ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਅਤਲ ੧ ਬਿਤਲ ੨ ਸੁਤਲ ੩ ਤਲਾਤਲ ੪ ਰਸਾਤਲ ੫ ਮਹਾਤਲ ੬ ਪਾਤਾਲ ੭॥


ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ   ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥  

नानक भगता सदा विगासु ॥   सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥८॥  

Nānak bẖagṯā saḏā vigās.   Suṇi▫ai ḏūkẖ pāp kā nās. ||8||  

O Nanak! the devotees ever enjoy happiness.   By hearing to the Master's Name sorrow and sin meet with destruction.  

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਹੇ ਸਿਧੋ ਜਿਸ ਨਾਮ ਸ੍ਰਵਣ ਕਾ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮੁ ਹੈ ਤਿਸ ਨਾਮ ਕੋ ਜਿਨ ਭਗਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਆ ਹੈ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਦੁਖ ਔਰੁ ਪਾਪੋਂ ਕਾ ਨਾਸੁ ਹੋ ਕਰ ਸਦਾ (ਵਿਗਾਸੁ) ਅਨੰਦੁ ਅਰਥਾਤ ਨਿਤ੍ਯਾਨੰਦੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੂਆ ਹੈ॥੮॥ ਪ੍ਰਸੰਗਾਨੁਸਾਰ ਨਵਧਾ ਭਗਤਿ ਵਰਨਨ। ਪ੍ਰਭੁਕੇ ਗੁਣ ਜੋ ਸੰਤੋਂ ਨੇ ਵਰਨਨ ਕੀਏ ਹੈਂ ਤਿਨਕਾ ਸੁਣਨਾ ਯੇਹ ਸਰਵਣ ਭਗਤਿ ਹੈ ੧ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਏਹ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤਿ ਹੈ ੨ ਪ੍ਰਭੁ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਅਸਟਜਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਏਹ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤਿ ਹੈ ੩ ਹਰਿ ਅਰ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏਹ ਪਾਦ ਸੇਵਨ ਭਗਤਿ ਹੈ ੪ ਹਰਿ ਅਰ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤਿ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਏਹ ਅਰਚਨ ਭਗਤਿ ਹੈ ੫ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਸੇ ਡੰਡਵਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਏਹ ਬੰਦਨ ਭਗਤਿ ਹੈ ੬ ਰਾਤਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਭੈ ਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏਹ ਦਾਸ ਭਗਤਿ ਹੈ ੭ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਸੰਗੀ ਜਾਨਨਾ ਔਰ ਮਿਤ੍ਰ ਸਮਝਣਾ ਏਹ ਸਖਾ ਭਗਤਿ ਹੈ ੮ ਆਪਾਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਏਹ ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ ਭਗਤਿ ਹੈ ੯ ਸੋ ਏਹੀ ਨਵਧਾ ਕਰ ਕੇਵਲ ਮੂਰਤਿ ਹੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਏਹ ਕਨਿਸ਼ਟ ਭਗਤਿ ਹੈ ੧ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਂ ਮਗਨ ਹੋਕਰ ਬੇਸੁਧ ਹੋ ਜਾਨਾ ਰੋਨਾ ਹਸਨਾ ਗਾਨਾ ਰੋਮਾਂਚਾਦਿ ਸਾਤਿਕੋਂ ਕਾ ਹੋਨਾ ਅਟ ਪਟ ਬਚਨ ਨੇਤ੍ਰ ਜਲ ਪੂਰਤ ਹੋਨਾ ਏਹ ਪ੍ਰੇਮ ਲਛਨਾ ਭਗਤਿ ਹੈ ੨ ਔਰ ਅਪਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਅਪਨੇ ਮੇਂ ਦੇਖਨਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇਂ ਵਰਫ ਕੀ ਪੁਤਲੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰਿ ਮੇਂ ਹਰਿਕਾ ਦਾਸ ਹੋਨਾ ਯਥਾ-(ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਬਿਚਾਰ ਕਛੁ ਨਾਹਿ) ਏਹ ਪਰਾ ਭਗਤਿ ਹੈ ੩ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਵਾਰ ਕੀ ਨਵਿਧਾ ਏਹ ਹੈ। ਸੰਤੋਂ ਕਾ ਸੰਗੁ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤਿ ਹੈ ੧ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਨੀ ਦੂਸਰੀ ੨ ਗੁਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ੩ ਕਪਟ ਛਲ ਰਹਿਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਨ ਕਰਨਾ ਚੌਥੀ ੪ ਜੋ ਗੁਰੋਂ ਸੇ ਮੰਤ੍ਰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤਿਸ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ੍ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਪੁ ਕਰਨਾ ਪੰਚਮ ੫ ਦਮਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੋਂ ਮੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸਜਨੋ ਕਾ ਧਰਸੁ ਰੱਖਨਾ ਯੇਹ ਖਸ਼ਟਮ ੬ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਂ ਜਗਤ ਕੋ ਦੇਖਨਾ ਜਗਤ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਰੁਪੁ ਦੇਖਨਾ ਪਰੰਤੂ ਸੰਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਭੀ ਅਧਿਕ ਜਾਨਨਾ ਯੇਹ ਸਪਤਮ ੭ ਜਥਾ ਲਾਭ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਰਾਏ ਦੋਖੋਂ ਕੀ ਓਰ ਨਾ ਦੇਖਨਾ ਏਹ ਅਸ਼ਟਮ ੮ ਛਲ ਰਹਿਤ ਹੋਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਭਰੋਸਾ ਰਖਨਾ ਅਪਨੇ ਕੋ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਦੀਨ ਅਧੀਨ ਨਾ ਸਮਝਨਾ ਐਸੀ ਅਨੰਨ੍ਯਤਾ ਸੋਂ ਨੌਵੀ ਭਗਤਿ ਹੈ ਇਨ ਨਵੋਂ ਮੇਂ ਜਿਸਕੇ ਏਕ ਭੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾ ਮਹਾਤਮੁ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵਣ ਕਰਣ ਹਾਰੋਂ ਕੋ ਨਵੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਸਦਾ (ਵਿਗਾਸੁ) ਅਨੰਦੁ ਰਹਿਤਾ ਹੈ॥੮॥


ਸੁਣਿਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ   ਸੁਣਿਐ ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ   ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ   ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ   ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ   ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥   ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ   ਸੁਣਿਐ ਅਠਸਠਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ   ਸੁਣਿਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ   ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ   ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ   ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥  

सुणिऐ ईसरु बरमा इंदु ॥   सुणिऐ मुखि सालाहण मंदु ॥   सुणिऐ जोग जुगति तनि भेद ॥   सुणिऐ सासत सिम्रिति वेद ॥   नानक भगता सदा विगासु ॥   सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥९॥   सुणिऐ सतु संतोखु गिआनु ॥   सुणिऐ अठसठि का इसनानु ॥   सुणिऐ पड़ि पड़ि पावहि मानु ॥   सुणिऐ लागै सहजि धिआनु ॥   नानक भगता सदा विगासु ॥   सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥१०॥  

Suṇi▫ai īsar barmā inḏ.   Suṇi▫ai mukẖ sālāhaṇ manḏ.   Suṇi▫ai jog jugaṯ ṯan bẖeḏ.   Suṇi▫ai sāsaṯ simriṯ veḏ.   Nānak bẖagṯā saḏā vigās.   Suṇi▫ai ḏūkẖ pāp kā nās. ||9||   Suṇi▫ai saṯ sanṯokẖ gi▫ān.   Suṇi▫ai aṯẖsaṯẖ kā isnān.   Suṇi▫ai paṛ paṛ pāvahi mān.   Suṇi▫ai lāgai sahj ḏẖi▫ān.   Nānak bẖagṯā saḏā vigās.   Suṇi▫ai ḏūkẖ pāp kā nās. ||10||  

By hearing the Lord's Name the status of god of death, god of creation and god of rain is obtained.   By hearing God's Name even the evil come to sing Lord's praises with their mouth.   By hearing God's Name the mortal understands the ways of uniting with the Lord and the body's secrets.   By hearing the Lord's Name the Knowledge of the four religious books, six school of philosophy and twenty seven ceremonial treatise is acquired.   Ever blissful are the saints, O Nanak!   By hearing the Lord's Name disease and wickedness are wiped off.   By hearkening to the Lord's Name truthfulness, contentment and Divine Knowledge are obtained.   By hearing the Lord's Name the fruit of the ablution at sixty-eight holies is attained.   By hearing and constantly reading God's Name man gains honour.   By hearing the Name, man easily procures the Lord's meditation.   Ever blissful are the saints, O Nanak!   By hearing the Lord's Name disease and wickedness are wiped off.  

ਸ੍ਰਵਣ ਸੇ ਹੀ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗ੍ਯਾਨੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅਰੁ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥੋਂ ਕੇ ਸਨਾਨ ਕਾ ਫਲੁ ਵਾ ਅਠਾਸਠ ਤੀਰਥੋਂ ਮੇਂ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਸ੍ਰਵਣ ਸੇ ਹੀ ਹੂਈ ਹੈ ਸੋ ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਐਸੇ ਜਾਨਨੇ ਜੈਸੇ ਕੁਰਖ੍ਯੇਤ੍ਰ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਹੈਂ ॥ਪਰੰਤੂ॥ ਗਿਣਤੀ ਮੇਂ ਏਕ ਹੈ ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਮੁੱਖ ਤੀਰਥੋਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੇ ਸੇ ੬੮ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ਸਾਸਤ੍ਰ ਵੇਦੋਂ ਕੇ ਪਢ ਪਢ ਮਾਨ ਕਾ ਪਾਵਨਾ ਸੋ ਭੀ ਸ੍ਰਵਣ ਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੂਆ ਹੈ (ਸਹਜਿ) ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਧ੍ਯਾਨੁ ਲਗਨਾ ਸੋ ਭੀ ਸਰਵਣ ਸੇ ਹੀ ਹੂਆ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਤੁਕੋਂ ਕਾ ਅਰਥੁ ਪੂਰਬ ਵਤ ਜਾਨਨਾ॥੧੦॥


        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits