Sri Granth: Sri Guru Granth Sahib
Gurmukhi:
Hindi:
Roman:
        
Sri Guru Granth Sahib Page # :    of 1430
English:
Punjabi:
Teeka:
ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ
Rāg mārū baṇī jaiḏe▫o jī▫o kī
Raag Maaroo, The Word Of Jai Dayv Jee:

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ ਸੂਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ ਦਤੁ ਕੀਆ
Cẖanḏ saṯ bẖeḏi▫ā nāḏ saṯ pūri▫ā sūr saṯ kẖoṛsā ḏaṯ kī▫ā.
The breath is drawn in through the left nostril; it is held in the central channel of the Sukhmanaa, and exhaled through the right nostril, repeating the Lord's Name sixteen times.

ਅਬਲ ਬਲੁ ਤੋੜਿਆ ਅਚਲ ਚਲੁ ਥਪਿਆ ਅਘੜੁ ਘੜਿਆ ਤਹਾ ਅਪਿਉ ਪੀਆ ॥੧॥
Abal bal ṯoṛi▫ā acẖal cẖal thapi▫ā agẖaṛ gẖaṛi▫ā ṯahā api▫o pī▫ā. ||1||
I am powerless; my power has been broken. My unstable mind has been stabilized, and my unadorned soul has been adorned. I drink in the Ambrosial Nectar. ||1||

ਮਨ ਆਦਿ ਗੁਣ ਆਦਿ ਵਖਾਣਿਆ
Man āḏ guṇ āḏ vakẖāṇi▫ā.
Within my mind, I chant the Name of the Primal Lord God, the Source of virtue.

ਤੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੰਮਾਨਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Ŧerī ḏubiḏẖā ḏarisat sammāni▫ā. ||1|| rahā▫o.
My vision, that You are I are separate, has melted away. ||1||Pause||

ਅਰਧਿ ਕਉ ਅਰਧਿਆ ਸਰਧਿ ਕਉ ਸਰਧਿਆ ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲਿ ਸੰਮਾਨਿ ਆਇਆ
Araḏẖ ka▫o arḏẖi▫ā saraḏẖ ka▫o sarḏẖi▫ā salal ka▫o salal sammān ā▫i▫ā.
I worship the One who is worthy of being worshipped. I trust the One who is worthy of being trusted. Like water merging in water, I merge in the Lord.

ਬਦਤਿ ਜੈਦੇਉ ਜੈਦੇਵ ਕਉ ਰੰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਲਿਵ ਲੀਣੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧॥
Baḏaṯ jaiḏe▫o Jaiḏev ka▫o rammi▫ā barahm nirbāṇ liv līṇ pā▫i▫ā. ||2||1||
Says Jai Dayv, I meditate and contemplate the Luminous, Triumphant Lord. I am lovingly absorbed in the Nirvaanaa of God. ||2||1||

ਕਬੀਰੁ ਮਾਰੂ
Kabīr. Mārū.
Kabeer, Maaroo:

ਰਾਮੁ ਸਿਮਰੁ ਪਛੁਤਾਹਿਗਾ ਮਨ
Rām simar pacẖẖuṯāhigā man.
Meditate in remembrance on the Lord, or else you will regret it in the end, O mind.

ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Pāpī jī▫arā lobẖ karaṯ hai āj kāl uṯẖ jāhigā. ||1|| rahā▫o.
O sinful soul, you act in greed, but today or tomorrow, you will have to get up and leave. ||1||Pause||

ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹਿਗਾ
Lālacẖ lāge janam gavā▫i▫ā mā▫i▫ā bẖaram bẖulāhigā.
Clinging to greed, you have wasted your life, deluded in the doubt of Maya.

ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬੁ ਕੀਜੈ ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲਿ ਜਾਹਿਗਾ ॥੧॥
Ḏẖan joban kā garab na kījai kāgaḏ ji▫o gal jāhigā. ||1||
Do not take pride in your wealth and youth; you shall crumble apart like dry paper. ||1||

ਜਉ ਜਮੁ ਆਇ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ ਤਾ ਦਿਨ ਕਿਛੁ ਬਸਾਹਿਗਾ
Ja▫o jam ā▫e kes gėh patkai ṯā ḏin kicẖẖ na basāhigā.
When the Messenger of Death comes and grabs you by the hair, and knocks you down, on that day, you shall be powerless.

ਸਿਮਰਨੁ ਭਜਨੁ ਦਇਆ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਤਉ ਮੁਖਿ ਚੋਟਾ ਖਾਹਿਗਾ ॥੨॥
Simran bẖajan ḏa▫i▫ā nahī kīnī ṯa▫o mukẖ cẖotā kẖāhigā. ||2||
You do not remember the Lord, or vibrate upon Him in meditation, and you do not practice compassion; you shall be beaten on your face. ||2||

ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਿਆ ਮੁਖੁ ਲੈ ਕੈ ਜਾਹਿਗਾ
Ḏẖaram rā▫e jab lekẖā māgai ki▫ā mukẖ lai kai jāhigā.
When the Righteous Judge of Dharma calls for your account, what face will you show Him then?

ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਰਿ ਜਾਂਹਿਗਾ ॥੩॥੧॥
Kahaṯ Kabīr sunhu re sanṯahu sāḏẖsangaṯ ṯar jāʼnhigā. ||3||1||
Says Kabeer, listen, O Saints: in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall be saved. ||3||1||

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ
Rāg mārū baṇī Raviḏās jī▫o kī
Raag Maaroo, The Word Of Ravi Daas Jee:

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰੈ
Aisī lāl ṯujẖ bin ka▫un karai.
O Love, who else but You could do such a thing?

ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੁ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤ੍ਰੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Garīb nivāj gus▫ī▫ā merā māthai cẖẖaṯar ḏẖarai. ||1|| rahā▫o.
O Patron of the poor, Lord of the World, You have put the canopy of Your Grace over my head. ||1||Pause||

ਜਾ ਕੀ ਛੋਤਿ ਜਗਤ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤਾ ਪਰ ਤੁਹੀ ਢਰੈ
Jā kī cẖẖoṯ jagaṯ ka▫o lāgai ṯā par ṯuhīʼn dẖarai.
Only You can grant Mercy to that person whose touch pollutes the world.

ਨੀਚਹ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦੁ ਕਾਹੂ ਤੇ ਡਰੈ ॥੧॥
Nīcẖah ūcẖ karai merā gobinḏ kāhū ṯe na darai. ||1||
You exalt and elevate the lowly, O my Lord of the Universe; You are not afraid of anyone. ||1||

ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ ਸਧਨਾ ਸੈਨੁ ਤਰੈ
Nāmḏev Kabīr ṯilocẖan saḏẖnā sain ṯarai.
Naam Dayv, Kabeer, Trilochan, Sadhana and Sain crossed over.

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ ॥੨॥੧॥
Kahi Raviḏās sunhu re sanṯahu har jī▫o ṯe sabẖai sarai. ||2||1||
Says Ravi Daas, listen, O Saints, through the Dear Lord, all is accomplished. ||2||1||

ਮਾਰੂ
Mārū.
Maaroo:

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਿਤਰੁ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਕਾਮਧੇਨ ਬਸਿ ਜਾ ਕੇ ਰੇ
Sukẖ sāgar suriṯar cẖinṯāman kāmḏẖen bas jā ke re.
The Lord is the ocean of peace; the miraculous tree of life, the jewel of miracles and the wish-fulfilling cow are all under His power.

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਮਹਾ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਕਰ ਤਲ ਤਾ ਕੈ ॥੧॥
Cẖār paḏārath asat mahā siḏẖ nav niḏẖ kar ṯal ṯā kai. ||1||
The four great blessings, the eight great miraculous spiritual powers and the nine treasures are in the palm of His hand. ||1||

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਸਿ ਰਸਨਾ
Har har har na japas rasnā.
Why don't you chant the Lord's Name, Har, Har, Har?

ਅਵਰ ਸਭ ਛਾਡਿ ਬਚਨ ਰਚਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
Avar sabẖ cẖẖād bacẖan racẖnā. ||1|| rahā▫o.
Abandon all other devices of words. ||1||Pause||

ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੇਦ ਬਿਧਿ ਚਉਤੀਸ ਅਛਰ ਮਾਹੀ
Nānā kẖi▫ān purān beḏ biḏẖ cẖa▫uṯīs acẖẖar māhī.
The many epics, the Puraanas and the Vedas are all composed out of the letters of the alphabet.

ਬਿਆਸ ਬੀਚਾਰਿ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਨਾਹੀ ॥੨॥
Bi▫ās bīcẖār kahi▫o parmārath rām nām sar nāhī. ||2||
After careful thought, Vyaasa spoke the supreme truth, that there is nothing equal to the Lord's Name. ||2||

ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਉਪਾਧਿ ਰਹਤ ਹੋਇ ਬਡੇ ਭਾਗਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
Sahj samāḏẖ upāḏẖ rahaṯ ho▫e bade bẖāg liv lāgī.
In intuitive Samaadhi, their troubles are eliminated; the very fortunate ones lovingly focus on the Lord.

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ ॥੩॥੨॥੧੫॥
Kahi Raviḏās uḏās ḏās maṯ janam maran bẖai bẖāgī. ||3||2||15||
Says Ravi Daas, the Lord's slave remains detached from the world; the fear of birth and death runs away from his mind. ||3||2||15||

        


© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits