Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 1 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
(1) ਬਚਾ ਲਿਆ। (2) ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। (3) ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। (4) ਲਈ। ਉਦਾਹਰਣ: ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਲੀਨੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ॥ {ਗਉ ੧, ਅਸ ੧੪, ੧:੩ (227)}। ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਹਰਿ ਲੀਨੀ॥ {ਸੋਰ ਕਬ, ੪, ੪:੨ (655)}। ਹਰਿ ਰਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲੀਨੀ॥ {ਗਉ ੩, ੩੮, ੨:੨ (163)}। ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਵਿਛੁੜਿਆਹੁ॥ {ਮਾਝ ੫, ਬਾਰਾ ੧੧:੬ (135)}। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲਹੁ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰਖਿ ਲੀਨੀ ਹਰਿ ਮੇਰੀ॥ {ਰਾਮ ਕਬ, ੩, ੧:੨ (969)}। ਮਨ ਰੇ ਕਉਨੁ ਕੁਮਤਿ ਤੈ ਲੀਨੀ॥ {ਸੋਰ ੯, ੩, ੧*:੧ (632)}.

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits