Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 1 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
(1) ਬਣਾਈ, ਸਿਰਜੀ। (2) ਲਗੀ ਰਹੀ, ਖਚਿਤ ਰਹੀ, ਲੀਣ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਣ: ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭਿ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ॥ {ਗਉ ੫, ਸੁਖ ੧੦ਸ:੨ (275)}। ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ॥ {ਗਉ ਕਬ, ੬੪, ੩:੧ (337)}।

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits