Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 2 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
Bibāḏ(u). ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ, ਝਗੜੇ। controversies, vain/useless strives. ਉਦਾਹਰਨ: ਤੀਰਥਿ ਭਰਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਛੂਟਸਿ ਪੜਿਆ ਬਾਦੁ ਬਿਬਾਦੁ ਭਇਆ ॥ (ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ). Raga Bhairo 1, Asatpadee 1, 8:1 (P: 1153). ਉਦਾਹਰਨ: ਝੂਠੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਹੈ ਕਰਣੀ ਬਾਦਿ ਬਿਬਾਦੁ ॥ (ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ). Raga Parbhaatee 1, Asatpadee 3, 3:1 (P: 1343).

SGGS Gurmukhi-English Dictionary
[n.] (from Sk. Vivāda) dispute, conflict, tussle
SGGS Gurmukhi-English Data provided by Harjinder Singh Gill, Santa Monica, CA, USA.

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits