Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 4 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
Paʼnkẖī. ਪੰਛੀ। bird. ਉਦਾਹਰਨ: ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ॥ Raga Sireeraag 1, 2, 3:1 (P: 14).

SGGS Gurmukhi-English Dictionary
[P. n.] Birds
SGGS Gurmukhi-English Data provided by Harjinder Singh Gill, Santa Monica, CA, USA.

English Translation
n.m. same as ਪੰਛੀ bird.

Mahan Kosh Encyclopedia

{ਸੰਗ੍ਯਾ}. ਪਕ੍ਸ਼ਿਨ੍‌. ਪੰਖਧਾਰੀ. ਪੰਛੀ. ਪਰੰਦ. ਪਰਾਂ (ਫੰਘਾਂ) ਨਾਲ ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ. "ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੇ ਪੰਖਿ ਕੋ". (ਗਉ ਕਬੀਰ) "ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ". (ਸਲੋਕ) "ਜਿਉ ਆਕਾਸੈ ਪੰਖੀਅਲੋ". (ਗੂਜ ਨਾਮ ਦੇਵ)। (2) ਭਾਵ- ਜੀਵਾਤਮਾ "ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰੁ ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਬਿਚਾਰਾ". (ਸੋਰ ਰਵਿਦਾਸ)। (3) ਪੱਖੀ. ਵ੍ਯਜਨ. "ਪੰਖੀ ਭਉਦੀਆ ਲੈਨਿ ਨ ਸਾਹ". (ਵਾਰ ਆਸਾ).


Mahan Kosh data provided by Bhai Baljinder Singh (RaraSahib Wale); See http://www.ik13.com

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits