Go Home
 Encyclopedia & Dictionaries
Mahan Kosh Encyclopedia, Gurbani Dictionaries and Punjabi/English Dictionaries.


Total of 3 results found!


Type your word in English or GurmukhiSGGS Gurmukhi-Gurmukhi Dictionary
Aʼnd. ਅੰਡਜ ਦਾ ਸੰਖੇਪ, ਅੰਡੇ ਤੋਂ, ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। from egg, species born from egg. ਉਦਾਹਰਨ: ਅੰਡ ਬਿਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਿਨਾਸੀ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤ ਬਿਨਾਧਾ ॥ Raga Saarang 5, 6, 2:1 (P: 1204).

SGGS Gurmukhi-English Dictionary
[Sk. n.] Egg
SGGS Gurmukhi-English Data provided by Harjinder Singh Gill, Santa Monica, CA, USA.

Mahan Kosh Encyclopedia

ਸੰ. अण्ड. {ਸੰਗ੍ਯਾ}. ਅੰਡਾ. ਆਂਡਾ। (2) ਫੋਤਾ- ਅੰਡਕੋਸ਼. "ਤਬ ਤੇਰੇ ਦੋਉ ਅੰਡ ਚਬੈਹੈ". (ਚਰਿਤ੍ਰ ੪੩)। (3) ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਜੋ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੈ। (4) ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਨਾਫ਼ਾ। (5) ਕਾਮਦੇਵ। (6) ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕਲਸ਼। (7) ਵੀਰਯ। (8) ਅੰਡਜ ਦਾ ਸੰਖੇਪ. "ਅੰਡ ਬਿਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਿਨਾਸੀ". (ਸਾਰ ਮਃ ੫)। (9) ਰਾਜਾ ਯਯਾਤਿ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤ੍ਰ.


Mahan Kosh data provided by Bhai Baljinder Singh (RaraSahib Wale); See http://www.ik13.com

.

© SriGranth.org, a Sri Guru Granth Sahib resource, all rights reserved.
See Acknowledgements & Credits